Som vanlig kunne OSO vise til produktforbedringer, men i år valgte Christoffer Braathen å fremheve OSOs nye servicekoffert.

Det har i det siste året vært mye oppmerksomhet rundt nye EU-krav for varmtvannsberedere, for eksempel at det kan bli forbud mot elektrisk oppvarming av vann. Så drastiske tiltak ligger antakelig mange år inn i fremtiden, men hos OSO går utviklingsavdelingen på høygir, som alltid. Noen av resultatene vil antakelig bli å se på VVS-dagene om to år. Overskriften på denne lille stubben fra årets messe kunne derfor gjerne vært: Stille før stormen!