Tobiassen sitter sammen med Roy Peistorpet (Fagskolen Innlandet, Gjøvik) og Rune Brattland (Fagskolen i Agder, Grimstad) i en av arbeidsgruppene som har utarbeidet utkast. De er nominert til arbeidet av Nasjonalt fagskoleråd til å utvikle studieplaner for fagskoleutdanning KEM. Hver arbeidsgruppe består av tre personer med faglig bakgrunn fra høyere yrkesfaglig utdanning eller relevant arbeidsliv. Kom med innspill! Nasjonalt fagskoleråd legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. Innspillene kan gis mellom 14. januar og 14. mars 2021. – Vi håper så mange som mulig fra høyere yrkesfaglig utdanningssektor, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører vil komme med sine innspill til utkastene, sier Tobiassen. Slik gir du innspill Via lenkene under blir du sendt til et skjema i Microsoft Forms for studieplanen for KEM. I skjemaet får du først presentert planutkast med endringer som arbeidsgruppene har utarbeidet. Deretter blir du presentert for en rekke spørsmål arbeidsgruppene ønsker svar på. Du kan sende inn innspill frem til 14. mars 2021 kl. 23:45. Gi ditt innspill her! Digitalt innspillseminar I tillegg til denne innspillsrunden inviterer arbeidsgruppen til digitalt høringsseminar onsdag 17. februar 2021 kl. 1300-1430 på Zoom. Registrer deg her!