Ny fyllingsmengde for HFO-kuldemedier (lav GWP) blir 1,2 kg. Disse endringene framgår av produktstandarden IEC 60335-2-89 som nå er revidert.

Flere forutsetninger skal oppfylles før produsenten kan øke fyllingsmengden. Den viktigste er at produsenten må teste produktet og bevise at det ikke kan oppstå en eksplosjonsfarlig atmosfære rundt produktet ved en lekkasje.

Viktig milepæl
– Grunnen til dette kravet er at Plug-In-apparater gjerne plasseres tett inntil hverandre. En vil ikke risikere at en elektrisk gnist fra et gammelt, ikke Ex-sikret apparat antenner utlekket brannfarlig gass fra et nytt, forklarer Stig Rath, Fagdirektør kulde i VKE. Han mener endringene i fyllingsmengder er en milepæl for å redusere klimagassutslipp og gjennomføre klimapolitikken, som har vært hindret av sikkerhetsstandarder.

Revisjon av to standarder gjenstår
Rath representerer for øvrig små og mellomstore europeiske bedrifter i arbeidet med å få frem nye sikkerhetsstandarder for brannfarlige kuldemedier. Han er utnevt av Standard Norge og SBS (finansiert av EU og EFTA).

– Ifjor ble fyllingsmengden økt til 500 gram for propan og til 80 kilo for HFO-er i produktstandarden IEC 60335-2-40 for varmepumper og klimaanlegg. Nå mangler bare en revisjon av EN 378 og ISO 60079-10-1, så vil de viktigste standardene være rigget for en klimavennlig fremtid, oppsummerer Rath.