F-gassforordningen ble gjort gjeldende i EU fra 1. januar 2015, og det er innført et nedfasingsregime for tilgangen til HFK-gasser i markedet. Nå opplever VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi økende interesse for naturlige kuldemedier.

– Det har vært mye prat om naturlig kuldemedier siden 2014, men det var først i fjor høst at det ble trykk i markedet og flere produktsalg. Det har skjedd mye bare det siste året, og i dag har alle store produsenter av varmepumper modeller med propan, ammoniakk eller CO2 med lav GWP, sier Stig Rath, Fagdirektør Kulde, VKE.

Norge innfører i år en revidert F-gassforordning, hele fem år etter EU.

– Grunnen til at vi henger etter EU er fordi vi ikke er et produsentland, og når det er nedfasing i EU påvirker dette oss sterkt. Vi kjøper stort sett all våre produkter, inkludert kuldemedium, fra EU. Dette gjør at vi blir helt avhengig av det som skjer i EU, sier han.

– Vi opplevde en voldsom prisstigning på kuldemedier fra 2017 til 2018 på grunn av prisspekulering. Siden prisene økte var det mange som hamstret kuldemedium for videresalg. Nå er prisene stabilisert og markedet har roet seg, sier Rath.

Styrt av markedet i EU
Han forteller at markedet i EU har stor påvirkning på bransjen her i Norge.

– EU får en ny nedtrapping i HFK-kvoten fra 1. januar 2021, som i prinsippet ikke skal påvirke oss, men siden vi er helt avhengig av markedet i EU vil dette påvirke oss i stor grad. Tidligere var det nasjonale forbud som påvirket bransjen her til lands, når er det markedet i EU som styrer utviklingen og er den største påvirkningsfaktoren, sier han.

Rath forteller at 410A var helt dominerende, og at det var myter og mangel på fakta rundt alternativet R32.

– R32 er ganske likt 410A, og var tidligere satt i samme klasse som propan, som er ekstremt brannfarlig. Nå blir R32 bare definert som brannfarlig. Dette er noe av det som blir annerledes i år og har stor betydning for risikovurderinger. Nå kan man installere varmepumper med R32 over alt, uten at det medfører risiko. Myten har tidligere vært at innerdelen må stå minimum 1.8 meter over gulvet, noe som blant annet har med fyllingsmengde å gjøre. Nå har vi gode erfaringer og vet hva som er riktig, og kan i prinsippet plassere en slik varmepumpe over alt, sier han.

Han forteller at hele bransjen har endret seg fra å være basert på frykt, usikkerhet, og myter til å være faktabasert i løpet av de siste fem årene.

– Det står et klistremerke med symbolet for brannfarlig på varmepumpene og vi må forvente at kundene spør om hva det innebærer. Med kunnskapen vi har i dag kan vi i større grad informere sluttbruker om disse kuldemediene. Nå handler det bare om at installatøren må være mer nøyaktig enn før, og ha rett verktøy for å gjøre jobben, sier han.

Strengere krav med revidert F-gassforordning
Rath forteller at det som er nytt med revidert F-gassforordningen er kravet om godkjenning for kjøp og salg av HFK.

– Når Lefdal og andre selger varmepumper må de forsikre seg om at kunden har en avtale med en F-gassgodkjent installatør. Dette er en fordel både for kunden som vet at installatøren har rett kompetanse, men også for bransjen som får igjen for investeringer i kompetanseheving, sier han og legger til:

– Bransjen har investert omtrent 100 millioner i opplæring, og nå er det bare godkjente installatører som for lov til å installere. Dette viser at det lønner seg å investere i kompetanse.

Positiv utvikling og bedre omdømme
Han forteller at bransjen har fått et mye bedre omdømme de siste årene.

– Før forordningen hadde vi problemer med useriøse aktører. Med forordningen er dette kraftig redusert, og med revidert forordning får vi strammet enda mer inn, noe som holder de useriøse aktørene utenfor markedet, sier han.

– Jeg synes utviklingen er veldig bra, og som fagdirektør får jeg tilbakemeldinger om at varmepumpebransjen har fått et bedre omdømme. Vi har fått et stempel som en seriøs bransje, og både markedet og kompetansen går i riktig retning. Men selv om bransjen har en positiv utvikling vil det være behov for ytterlige kompetanseheving i årene som kommer, avslutter Rath.