VKE vil ha ny prøvestasjon som passer bedre til læreplanmål og lærlingers erfaring fra læretiden. Dagens prøvestasjon ved Kuben Yrkesarena består av en rigg der oppgaven er nesten lik for hver kandidat. – Vi ønsker en ny prøvestasjon spisset mot læreplanmålene og mer tilpasset det lærlingene har jobbet med i læretiden sin, sier Stig Rath, bransjesjef Kulde i VKE. Mer elektro, automasjon og feilsøking For å forme fremtidens prøvestasjon har VKE fått med seg Jørgen Andresen, medlem av prøvenemnden i Oslo, og Sindre Gruben Olsen, tidligere VM-deltager og ansvarlig for oppgavene til Yrkes NM. – Bestillingen fra medlemsbedriftene er mer elektro, automasjon og feilsøking, samt kortere gjennomføringstid, forteller Rath. Klart i løpet av 2019 Først skal arbeidsgruppen finne ut hvilke faglige utfordringer som er felles for alle kulde- og varmepumpemontører. Deretter blir utfordringen å se om det er mulig å lage oppgaver på prøvestasjonen som passer enten man bare gjør montasje eller service, og om man kommer fra varmepumpesektoren, komfortkjøling, dagligvare eller industri. – I løpet av 2019 skal dette munne ut i en fagprøve basert på det lærlingen har vært gjennom i lærebedriften, hvor kandidaten trekker tilfeldige oppgaver fra ulike deler av læreplanen, opplyser Rath.