Hvert år beregnes vannskader til å koste oss 3 milliarder kroner. Det registreres 200 vannskader per dag – altså oftere enn innbrudd. Ca 75 % av disse skadene oppstår grunnet feil på vannledninger eller tilhørende materiell. WaterFuse forhindrer at disse skadene opptrer ved å fungere som en sikring på vannledningen.

Slik fungerer systemet:
• Når man forlater boligen stenges vannet enkelt av med fjernkontrollen. Om oppvaskmaskinen er igangsatt kan man velge forsinket avstengning.
• Når vannet er avstengt foretas en automatisk trykktest på systemet. Ved hjemkomst åpnes det igjen for vannet og informasjon om et eventuelt trykkfall gis.
• Vanndetektorer plasseres på utsatte steder, som under oppvaskmaskin, kjellergulv osv. Ved detektering av vann sendes det et radiosignal som stenger av vannforsyningen i huset.

Daglig vil man få en kvalitetskontroll av husets rørsystem hvor selv så små vannlekkasjer som 5 ml per time vil bli avslørt under trykkmålingen.

Grunnet kravet om absolutt driftsikkerhet har den svenske produsenten valgt å benytte en motorisert myktstengende kuleventil i stedet for magnetventil.

WaterFuse monteres enkelt av rørlegger og siden all kommunikasjon foregår trådløst er det ikke behov for elektriker. Sentralenheten kan kobles opp mot en husalarm, noe som åpner for mange muligheter.

Teknisk forskrift (TEK) til plan­ og bygningsloven § 9­51 sier at et hvert tappested skal ha avløp for bortledning av tilført vannmengde. Kjøleskap og kaffemaskiner med vanntilkobling har ikke eget avløp. Slike installasjoner må derfor sikres med automatisk lekkasjestopper.

WaterFuse demonstreres på VVS-Dagene 2010, stand E01-03.


Waterfusepakken