Filteret har et støvfritt design, noe som eliminerer behovet for et sluttfiltertrinn. Designet gjør også sitt til at Puragrid enkelt kan brukes i eksisterende ventilasjonsanlegg, uten tidkrevende og kostbare ombygginger.

Purafil Puragrid er produsert av et massivt kullmedie med et stort antall små, parallelle celler som luften strømmer gjennom. Mediet består i all hovedsak av et 100% adsorberende materiale. Dette bidrar til at hele den sammensatte strukturen i mediet fungerer som et kjemisk filter.

Ved gassfiltrering er kontakttiden som den forurensede lufta har med filtermediet helt avgjørende for hvor effektiv fjerningen av de skadelige gassene skal være. Den unike utformingen av filtermediet i Purafil Puragrid sikrer lang kontakttid. Dermed blir også effektiviteten svært høy, selv ved turbulente luftstrømmer som oppstår naturlig ved store luftmengder.

Den komplekse utformingen av cellene skaper også en kontinuerlig turbulens, høy friksjon og dermed optimal kontakt mellom gassmolekylene og filtermediet.Til tross for at kontaktflaten er svært stor, bidrar den avanserte oppbyggingen av cellene til at trykkfallet er svært lavt.

Filteret er med andre ord også en svært kostnadseffektivløsning.Purafil Puragrid leveres i ti ulike standardstørrelser, og kan leveres med fem ulike typer kullmedie.