Fra 1. januar i år er prisen 739 kroner, eksklusiv mva. Timesatsen for rørleggere er justert opp fra 2020, som avtalt i bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020.

Den nye timesatsen for rørlegger vil fra 1. januar 2021 være kr 739.- per time (ekskl. mva).

Denne satsen danner utgangspunkt for timepris for lærling/hjelper som vil være 75 % av beløpet. Timesatsen for rørleggerarbeid gjelder prisen bedriftene fakturerer leverandør/grossist for reklamasjons- og garantiarbeid.

I bransjens felles salgs- og leveringsvilkår, FL-VA/VVS/Kulde 2020, er det avtalt at timeprisen skal reguleres den 1. januar hvert år, basert på sist kjente grunnbeløp i Folketrygden.

Etter at "gammel" timepris på 728 kroner er regulert mot grunnbeløpet, blir ny timepris for rørlegger i år på 739 kroner, altså 11 kroner høyere enn i fjor.

Kilde: Rørentreprenørene Norge