Veilederen gir teoretiske forklaringer til-, og praktiske anbefalinger for prosjektering, drift og vedlikehold av lukkede varme- og kjøleanlegg med spesielt hensyn til norske forhold. 

Et samarbeidsprosjekt

Den nasjonale veilederen er utarbeidet etter anmodning fra Standard Norges komitè for Bygningers varme- og kjøleanlegg (SN/K 33) hvor Maria Råken, Van Ha Doan og Torstein Hofvind Solhaug ble nominert som prosjektledere for arbeidet skriver Kompa i en pressemelding.

Målet har vært å lage en veileder som forenkler prosessen med å prosjektere, installere og drifte energieffektive løsninger for lukkede energianlegg.

Kompa-teamet.jpg

Bilde fra venstre: Torstein Hofvind Solhau, Maria Råken og Van Ha Doan (Foto: Kompa)

En objektiv og uavhengig tilnærming 

Fra det produkt- og leverandøruavhengige rådgivningsselskapet Kompa AS har fagekspertene Maria Råken og Van Ha Doan vært engasjert som prosjektledere i arbeidet med å utforme veilederen. Sammen med Torstein Hofvind Solhaug fra Zidjemans Consult AS har deres samlede kunnskap og erfaring vært avgjørende for å skape en nyttig og lettfattelig veileder hele bransjen kan stille seg bak.

På våre FoU-sider kan du lese mer om arbeidet som ligger bak den nye nasjonale veilederen

Målgruppe og forventninger til veilederen

Veilederen vil være et verdifullt verktøy for alle som arbeider med varme- og kjøleanlegg, inkludert VVS-aktører, rådgivere, entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige, men egner seg spesielt godt for VVS-aktører, rådgivere, entreprenører, byggforvaltere og driftsansvarlige som ønsker å øke levetiden på anleggene sine, redusere energiforbruket ved anleggene og dermed også redusere driftskostnadene forbundet med disse.

Ved å følge veilederens anbefalinger kan man nemlig forlenge anleggenes levetid, redusere energiforbruket og driftskostnadene, og minimere risikoen for korrosjon og dermed sikre kostnadseffektiv drift.

Aktuelle standarder og innhold

Veilederen er utarbeidet som et samlende dokument basert på arbeidet Standard Norge har lagt ned i den kommende europeiske standarden PrEN17671 og revidering av EN14336 og EN12828.

Brukere av veilederen får en teoretisk innføring i prosesser som kan oppstå og medføre korrosjon samt beleggdannelse i lukkede varme- og kjøleanlegg. Videre gir veilederen en komplett oversikt over komponenter som bør inngå i et komplett vannbehandlingsprogram, med beskrivelser av tilgjengelig metodikk. Veilederen gir også informasjon om oppfølging av væskekvalitet, kjemisk og mekanisk rens av anlegget, kontrollrutiner og mer.

Gratis nedlastning

I Standard Norge sin nettbutikk kan du laste ned den nye nasjonale veilederen gratis.