- Jeg er svært motivert for å ta over stillingen som daglig leder i Kompa, og ser frem til å bygge videre på en organisasjon med høye ambisjoner for fremtiden, sier Maria Råken i en pressemelding.

Hun har de siste årene hatt rollen som produksjonsleder i Kompa med ansvar for oppfølging av selskapets leveranser, samt fagansvar innen området vannbehandling i varme- og kjøleanlegg.

I 2023 var hun prosjektleder og medforfatter av den nye nasjonale veilederen for vannbehandling som ble publisert av Standard Norge. Gjennom dette arbeidet spilte Maria en viktig rolle i å forene bransjen bak det første felles rammeverket for vannbehandling i lukkede energianlegg. Råken har også vært en viktig bidragsyter for å standardisere retningslinjer rundt vannkvalitet på Europeisk nivå.

Stafettpinne
Kompa skal fortsette å levere produktuavhengige råd av høy kvalitet som bidrar til mer energieffektive og bærekraftige bygg. Samtidig skal vi fortsette å utvikle nye løsninger som hjelper kundene våre å ta velinformerte valg for fremtiden.

- Jeg ser spesielt frem til å styrke vårt samarbeid med selskapets partnere i tiden som kommer, og sammen utvikle nye og bedre tjenester for eiendomsbransjen, forteller den nye daglige lederen i Kompa. 

Maria Råken tar over etter Lasse Tønsberg, som vil returnere til finansbransjen i en konsernlederstilling. Vi takker Lasse for hans innsats og bidrag til selskapet i en viktig vekstfase, og ønsker han alt godt med nye utfordringer.