Watt er en av de mÃ¥leenhetene vi bruker oftest. Korrekt skrivemÃ¥te for betegnelser knyttet til watt er: Watt = W Kilowatt = kW kilowattime = kWh Megawatt = MW megawattime = mWH Milliwatt = mW milliwattime = mWh Terrawatt = TW terrawattime = tWH James Watt ble født i Skottland i 1739 og døde i England i 1819. Han fikk undervisning i latin, gresk og metematikk pÃ¥ skolen, men en viktigere del av utdannelsen skjedde i farens verksted, der han lærte seg bruken av verktøy og ble fortrolig med skipsinstrumenter. I 1755 kom han i lære hos en lære hos en mester i London, og to Ã¥r senere Ã¥pnet han et verksted ved universitetet i Glasgow hvor han laget matematiske instrumenter som kvadranter, kompasser og skaler. Da Watt i 1764 reparerte en dampmaskin av Necomens type fant han det pÃ¥fallende at den sløste sÃ¥ enormt med damp og drivstoff. Newcomens maskin ble tatt i bruk allerede i 1712 og var strengt tatt ikke en ekte dampmaskin, men en "atmosfærisk maskin", i det arbeidet ble utført av lufttrykket, mens dampen ble brukt til Ã¥ heve stempelet. Denne maskinen hadde bare en frem-og-tilbake-bevegelse, det var ingen veivaksel. James Watts store oppfinnelse var den separate kondensatoren som økte effekten og senket drivstofforbruket, slik at dampmaskinen kunne brukes i fabrikker. 1769 tok han ut sitt berømte patent pÃ¥ "En nylig oppfunnet metode for Ã¥ redusere forbruket av damp og drivstoff i ildmaskiner". Watts første dampmaskin med separat kondensator ble først bygget i 1765. Den maskinen som imidlertid gjør at han regnes som den moderne dampmaskinens far, kom i 1782. Mens tidligere maskiner bare hadde hatt en frem-og-tilbake-bevegelse, hadde denne en sirkelbevegelse. Denne egnet seg til bruk i fabrikker og fjorde at fabrikkene kunne produsere sine varer hvor som helst, i jevnt tempo, uavhengig av vannkraft. Av sikkerhetsmessige grunner ville Watt bare lage lavtrykksmaskiner der dampen som ble ført inn i sylinderen bare hadde et trykk som var ubetydelig høyere enn det atmosfæriske trykket. Da høyttrykksmaskinen kom, skulle det vise seg at Watts skepsis var vel begrunnet. Den ble konstruert omtrent samtidig av Richard Trevithick i England og Oliver Evans i USA. Denne typen fortrengte etter hvert Watts lavtrykksmaskin. Men det er en annen historie.