Lindenbeck har nettopp begynt på KEM-linjen ved Fagskolen Tinius i Kongsberg. Dit skal han pendle siden han fortsatt vil bo i Oslo.
- Jeg kom inn på KEM-linjen ved fagskolen i Oslo i 2013, men av forskjellige jobbrelaterte årsaker valgte jeg å takke nei til plassen. Søkte på nytt i år, men denne gangen var antall søkere vesentlig større, og dermed vanskeligere å få plass. Vi som ikke kom inn, fikk derimot tilbud om plass i Kongsberg, noe jeg takket ja til, sier Roland Lindenbeck.
- Undervisningen i Kongsberg er mer tilrettelagt for nettundervisning, og etter et møte med assisterende rektor Ole Stevning ved Fagskolen ble jeg overbevist.

Fleksibelt studie ved Tinius
Undervisningen er en kombinasjon av nettbasert studium med fire weekend samlinger fra torsdag til lørdag, samt 10-12 fredagssamlinger i løpet av skoleåret. Fagskolen tilbyr studentene en konferanseplattform som gjør at man kan kjøre en konvensjonell time selv om ikke studentene er tilstede. Undervisningen foregår på et konferansesystem der hver lærer får utdelt et undervisningsrom, og hver klasse får utdelt grupperom. Når studenter og lærere kobler seg til konferansesystemet med mikrofon og kamera, har alle deltagerne toveis lyd- og bildesamband. Konferanseplattformen er da med på å muliggjøre undervisning, som om det skulle vært en konvensjonell time i et ordinært klasserom.

- Inntrykket av både skole, lærere og medstudenter lover veldig bra, påpeker Lindenbeck

Ønsker å vise at ting er mulig
- Målet med studiet er selvsagt å få en bred teoretisk plattform i faget som bidrar til mer forståelse og kunnskap, og forhåpentligvis kan bidra til at jeg gjør en bedre jobb. Språket er også en drivkraft, og i tillegg ser jeg på dette som en nøkkel til integrasjon. Ikke bare for meg, men også for samfunnet forøvrig, og hvis jeg kan være en slags rollefigur for andre som kommer hit til Norge for å jobbe, er det bra. Det er viktig at innvandrere som kommer til et flott land som Norge, kan tilpasse seg og bli integrert både sosialt og jobbmessig. Skal man skal stille krav til samfunnet, må man gi noe tilbake til samfunnet, forteller den engasjerte tyskeren.

Trives i jobben og i Norge
I dag jobber Roland ved den amerikanske ambassaden i Oslo, hvor han har vært ansatt siden sommeren 2013. Han har mye erfaring innenfor varme og sanitær, og jobbet med disse fagene i 5 år i Tyskland.
- Jeg trives kjempegodt i et internasjonalt miljø, og føler at jeg lærer noe nytt hver dag. Jeg utfører blant annet rørleggerarbeid ved ambassaden, ambassadeboligen og leilighetene som tilhører ambassaden. Språkmessig får man også mye igjen ved å jobbe her.

Lindenbeck ser større muligheter for en jobb han vil trives med i Norge, enn i Tyskland.

- Jeg trives i Norge, og har man ambisjoner kan man påvirke mye selv i forhold til den jobben man ønsker. Her er heller ikke den hierarkirske strukturen like utpreget som i mitt hjemland. Men det er forskjell på arbeidsmoralen blant tyskere og nordmenn. I Norge har man det veldig godt, kanskje for godt i forhold til å yte nok tilbake til samfunnet og arbeidsgiveren, sier Lindenbeck.

Tung start på yrkeslivet i Norge
Lindenbeck kom til Norge sommeren 2012. Hans første jobb var gjennom det danske vikarbyrået Nordisk Håndverk AS, hvor han ble leid ut til Andersen & Aksnes Rørleggerbedrift.

Han savner ikke akkurat betingelser og arbeidsforhold i det danske vikarbyrået.
- Det ble veldig mye jobbing, til en svært dårlig lønn. Etter hvert fikk jeg jobb i NRA Øst, på grunn av får oppdrag ble jeg leid ut til Olaf B. Terjesen AS i Tønsberg, sier Lindenbeck avslutningsvis til VVSforum.