Klikk og les våre trykte papirmagasiner:

VVS-Forums papirutgave har bredt redaksjonelt innhold innenfor VVS-bransjen. De ulike faggrupper blir stadig mer knyttet til hverandre, alt fra byggautomatisering, ventilasjon, sanitær, VA, håndverk, kjøp og salg, energisparing og energiproduksjon og klimaspørsmål. For mange er også administrasjon og næringspolitikk interessante områder. Det er alt dette vi dekker på vårt nettsted VVS-Forum.no, men gjennom vår papirutgave går vi den klassiske magasinveien med fordypende artikler. Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet.

Tips om redaksjonelle artikler til
redaktør Jon Henriksen eller journalist Per Henriksen

Ta kontakt ang annonsering