Ansvarlig redaktør
Ole Daniel Enersen
Tlf. + 47 22 33 73 77
E-mail: ole@vvs-forum.no

Redaksjonen
Jon Henriksen
mob. 913 53 111
E-mail: jon.dp@getmail.no

Frilans
Per Henriksen
Tlf. + 23 38 82 50
E-Mail: per@vvs-forum.no

Ansvarlig Utgiver
Stig Grindahl
SG Kommunikasjon
Enggata 50
1721 Sarpsborg
Tlf. + 47 48 06 82 83
E-mail: stig@vvs-forum.no