Gjennom et godt redaksjonelt produkt ønsker vi å kunne være en interessant markedskanal for leverandørene i bransjen ut til våre lesere / målgrupper. Det er mange muligheter til en meget synlig og god profilering:  Velg mellom bannerannonsering, logoannonsering, annonsering med intro, stilling ledig, produktkataloger osv.

Redaksjonell profil: 

VVS Forum ønsker å være en viktig nyhets- og informasjonskanal for alle som på en eller annen måte jobber og beskjeftiger seg med VVS - bransjen i Norge. Vi kommer til å formidle nyheter, fagstoff / fagartikler, reportasjer og all annen relevant informasjon som vi håper bransjen finner interessant. VVS-Forum vil ha redaksjonelt hovedfokus på fagområder som: Ventilasjon, Varme & Energi, Sanitær og Byggautomatisering. VVS-Forum vil ha en leservennlig profil med vekselvis korte og lengre artikler/saker som skal være lettleste og engasjerende. Vi samarbeider med ulike bransje-organisasjoner innenfor våre stoffområder. Med de på laget skal VVS Forum holde et høyt faglig nivå.        

Målgruppe: 
Ventilasjonsentrepenører, VVS Produsenter, VVS Leverandører(engros/detalj), VVS Konsulenter, Driftspersonell, Rørleggere/Rørleggerbedrifter, Rørgrossister, Arkitekter, Private og Offentlige byggherrer/eiere, Kuldeentrepenører, Offentlige etater, Kommuneingeniører/Vannverkssjefer, Eiendomsforvaltere,  Rådgivende ingeniører, Administrative ledere.

Treff beslutningstagerne, relevante bedrifter og organisasjoner innen VVS - bransjen i Norge.

Priser per 01.01.2011:

Førstesiden Str.  Per mnd  Per uke 

Toppbanner, øverst på siden

  768 x 150 pixler   2.700,-
Banner øverst til venstre   200 x 150 pixler   2.000,-
Logo venstre side   114 x 60 pixler    2.500,-  
       
Bannere / annonser i tekst :      

Minibannere etter sak 3

  149 x 60 pixler  1.400,- 
Midtbanner   468 x 60 pixler       1.600,- 

Annonse høyre spalte

  234 x70 pixler   1.300,- 
Superboard   468 x 400 pixler   3.000,- 
Annonse høyre side   150 x 250 pixler     5.500,-  
     
Stillingsannonser:      
   

   

 
Stilling ledig - 1 mnd. Høyrespalte      2.300,-    
Stilling ledig - Høyrespalte + nyhetsbrev    3.000,-    
       
Nyhetsbrev      
Nyhetsbrev 4 ganger          3.000,-  


 

Temasider: Str.  Per mnd  Per uke 

Toppbanner, øverst på siden

  768 x 150 pixler   1.700,-
Banner øverst til venstre   200 x 150 pixler   1.200,-
Logo venstre side   114 x 60 pixler     1.800,-  
       
Bannere / annonser i tekst :      

Minibannere etter sak 3

  149 x 60 pixler  850,- 
Midtbanner   468 x 60 pixler       1.200,- 

Annonse høyre spalte

  234 x 74 pixler        750,-  
Superboard   468 x 400 pixler   2.000,- 
Annonse høyre side   150 x 250 pixler      3.500,-  
     
Stillingsannonser:      
Stilling ledig (i menyen øverst ) 1mnd.  

1.500,-   

 
Stilling ledig, + høyre spalte - 1 mnd.   2.300,-     
Stilling ledig, + høyre spalte + minimum 4 stk. nyhetsbrev   3.000,-     
       
Nyhetsbrev      
Nyhetsbrev - 6      


Temasider: 

Vi har fem forskjellige temaområder, inkludert produktnyheter som egen nyhetsseksjon. Under disse temasidene vil du kun finne artikler, fagstoff, produktnyheter, pressemeldinger, osv som berører hvert tema. 

Produksjon: 
Annonse produksjon kr. 500,- pr.time (kun til bruk på VVS-Forum). 
 
Generell informasjon: 

Alle priser er beregnet med link direkte til annonsørenes hjemmesider.                                   
Ønsker man å legge presentasjoner eller intro bak annonsen. Be om et mer spesifisert tilbud. 

For ytterligere informasjon om hvordan dere kan annonsere på VVS-Forum kontakt: 

Stig Grindahl på tlf. + 47 480 68 283 eller på mail:  stig@vvs-forum.no