Da en isvannkjøler sviktet på et av byggene til Torp IT i Vestfold, ble det gjort en helhetsvurdering av varme- og kjøleløsningene til ventilasjonsanleggene. - Etter grundige vurderinger valgte vi til slutt en løsning hvor vi gikk for en ny reversibel varmepumpe, som vil gi en betydelig reduksjon i energiforbruket. I tillegg er det benyttet et miljøvennlig kjølemedium, sier Øystein Bergtun i Klima Sandefjord.

Etter nitten år med problemfri drift havarerte høsten 2019 en isvannskjøler. Byggets eier tok kontakt med sin faste rådgiver, og alternativene var enten å sette inn en ny isvannsmaskin, eller satse på en kombinert varmepumpe, noe som krevde ombygging av automatikken.

Den tidligere isvannskjøleren hadde to hermetiske kompressorer med henholdsvis ca. 40 % og 60 % kapasitet, totalt 240 KW og kuldemedium R407c. En ny maskin ville hatt 250 KW effekt, mens en aktuell varmepumpe ville ligge på 250 KW.

Bygget har tre ventilasjonsanlegg der 22 kjøle- og varmebatterier er plassert i kanalene. Hvert av de tre anleggene betjener en fløy på fire etasjer men har ulikt antall batterier. En akkumulatortank leverer kjøling eller varme til de batteriene ute i kanalene. Batteriløsningen var i utgangspunktet god, men det var klart at driftskostnadene på separate anlegg kjøling og oppvarming uten bruk av varmepumper gir et stort klimaavtrykk.

Saken fortsetter under bildet:

Her man se noen de tekniske produktene og automatikken i den reversible varmepumpen fra Climaveneta.[/caption]

Oppvarming av bygget om vinteren ble sørget for av et elektrisk varmebatteri på til sammen 244 KW fordelt på de tre ventilasjonsanleggene. Annen oppvarming er panelovner samt enkelte varmepumper, der utedel er montert i serverrom og innedeler i ankomstområde og kantine.

Ulike leverandører ble kontaktet og valget falt til slutt på en Climaveneta varmepumpe fra Mitsubishi Electric. Fordelen var at man fikk fornyet både varme- og kjøleløsningen, i samme enhet.

Man hadde gode erfaringer med fabrikatet og løsningen har en store fordamper som gir økt ytelse om vinteren.

Eier av bygget, Torp IT, er en profilert Miljøfyrtårnbedrift som har gjort mange klimatiltak. Alle kjører el-biler i tjeneste, og taket på Komplett`s lagerbygg, som man også eier, har man dekket med solcellepaneler.

- Den tidligere kjøleren var utstyrt med HFK gassen R407C, et kjølemedium som skal utfases. Den nye reversible varmepumpen fra Climaveneta har et kjølemedium R454B med lav-GWP. R454B er en blanding av HFK og HFO med GWP så lavt som 466. R454b er en miljøvennlig kuldemedium som gir en meget høy virkningsgrad i forhold til R407c, forklarer entreprenør Øystein Bergtun i firmaet Klima Sandefjord, som har ledet alt arbeidet.

- Den nye varmepumpen skulle kommet i april. På grunn av Corona virus ble den forsinket, og kom  heldigvis i starten av juni. Det var varmt i sommer, men vi greide å holde akseptabel innetemperatur. Det var lite folk i bygget siden mange hadde hjemmekontor. Sikringer til varmebatterier til ventilasjonsaggregatene ble tatt ut siden de var unødvendige, temperaturføler ble satt i lav verdi og ventilasjonsaggregatene gikk hele døgnet hele uken. Da den nye maskin ankom, gjorde vi alt klart av klargjøring, elektrikerarbeid, rørleggerarbeid etc. Fra den gamle maskin ble heist ned og til den nye maskin ble heist opp og satt i drift var det gjort på tre dager, forklarer Bergtun.

Saken fortsetter under bildet:

Øystein Bergtun i Klima Sandefjord har vært primus motor for installasjonen på bygget til Torp IT.[/caption]

Den nye maskinen er plassert på samme sted på hulldekke elementer på tak. Den største vekten er hvor kompressorene er plassert og vekten er 850 Kg. / m2. Vekten på den gamle var 2400 kg og den nye veier 2850 Kg og er en meter lenger.

- Varmepumpa er testet siden juli måned og virker godt i kjølemodus og vi har startet med test i varmemodus. Alt ser svært lovende ut. Etter ombygging av automatikken vil trinn 1 engasjere varmegjenvinner, trinn 2 varmtvann fra varmepumpe og trinn 3 elektrisk varmebatteri med styring fra trinnkobler. Om sommeren leveres kaldtvann fra varmepumpa som da fungerer som en kjølemaskin, forklarer entreprenør Bergtun.
Selv om det er panelovner i bygget og det er en elektriske forvarmere i ventilasjonsanlegget er det varmepumpen som tar hovedjobben med å varme og kjøle bygget. Dette vil gi en betydelig reduksjon i energiforbruk og et mindre klimaavtrykk. Man går dessuten over til et mer miljøvennlig kjølemedium.

- Etter å ha arbeidet med varmepumper i snart 40 år kan jeg med trygghet si at denne løsningen vil gi store besparelser, høy effektivitet og lavere klimaavtrykk. Prismessig har man fått to løsninger i én og kostnadsmessig kommer kunden gunstig ut. Driftsmessig for vi en enklere løsning, behovet for varme eller kjøling løses av samme enhet, og rent teknisk løser vi dette uten problem. Det nye kjølemediet har også lavere klimaavgift. I tillegg til selve fornyelsen var kunden ute etter en grønn løsning, og det mener jeg vi har klart å få til, sier Øystein Bergtun, som har hatt driftsansvaret for bygget og således allerede var kjent med både ventilasjonssystemet og energianleggene som tidligere var i drift.

Saken fortsetter under bildet:


Climaveneta er en del av MEHITS (Mitsubishi Electric Hydronics and IT Cooling Systems) og har siden 2016 vært et Mitsubishi Electric selskap. I 2019 overtok Mitsubishi Electric salget her i Norge.

Her fra installasjonsdagen og forberedelsene av løftingen av varmepumpen.[/caption]