Høiax tar i bruk smarthusteknologi og løfter varmtvannsberederen opp i skyen. Berederen vil i framtiden ikke bare sørge for varmt vann, men kan også benyttes som energilagring og med det bli hjertet i boligens energikretsløp.

– På den måten vil forbrukeren spare energi og penger, samtidig som det bidrar til å avlaste strømnettet, sier selskapets administrerende direktør Thomas Buskoven til VVSforum. - Alt er ferdig utviklet,  og det er bare den siste kvalitetstesten som gjenstår. Etter sommeren ruller vi dem ut. Dette er ikke bare en stor nyhet for oss, men for hele VVS- og energibransjen!

Høiax Connected som er navnet på den nye berederen er en helt ny generasjon varmtvannsbereder som gir mulighet til styring fra mobile enheter og appen myUplink. Høiax Connected er blant annet kompatibel med Futurehome (Telia) smarthussystem.

- Sammen med Futurehome har vi utviklet en sky-løsning, og Høiax Connected kan nå inngå som en del av smarthjemløsningen, sier Buskoven.

Som et termisk batteri
Høiax er kjent for å være en ledende aktør innen produktutvikling og innovasjon, og har lenge hatt appstyring på både gulvvarme og varmepumper. Varmtvannsberederen har derimot kun vært en passiv komponent i boligen; en installasjon som sørger for tilstrekkelig varmt vann til husstanden. Den tiden er snart forbi. Nå har nemlig Høiax utviklet fremtidens intelligente beredere, som gjør dem kapable til å lagre energi som et termisk batteri.

Kommersiell direktør Hans Wernersen forklarer nærmere hva dette innebærer:

- Strømprisene varierer ofte mye i løpet av et døgn, gjerne avhengig av hvor stor belastning det er på strømnettet.  Når strømmen er på det rimeligste eller du har tilgang til egenprodusert strøm via solcelleanlegg, kan du velge at berederen skal øke temperaturen i tanken automatisk i forhold til det du vanligvis har som setpunkt. Du bruker med andre ord energi kun når den er som billigst. Når vannet oppnår en gitt temperatur, slår den seg av og behøver ikke koples på igjen på mange timer. Når du tapper vann på tidspunkt hvor strømmen er dyr, synker temperaturen i berederen gradvis uten at den slår seg på. Dermed unngår du å bruke energi på varmtvannet i dette tidsrommet.

- Kort fortalt så varmer du vannet ekstra når strømmen er billigst, og bruker den når strømmen er dyrest, oppsummerer han.

Stort innsparingspotensial
Utviklingen av smarte varmtvannsberedere startet da Ecodesign-direktivet trådte i kraft og satte krav til energieffektivitet også for varmtvannsberedere, forteller Høiax´ tekniske sjef Reidar Olsen.

- Berederen kan fungere som et energibatteri, fordi den via informasjon fra smarthjemsystemet kan lagre varmtvann når strømmen er billigst. Med tanke på at berederne utgjør opp mot 20 prosent av strømforbruket i en bolig, ligger det et stort potensial for å spare energi og kostnader. Når vi samtidig vet at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har foreslått effekttariffer på strømmen, det vil si at vi skal betale i

Displayet[/caption]

forhold til effekttoppene på forbruket – altså hvor samtidig effekt vi bruker på det meste – blir det ekstra viktig for sluttbruker å kunne flate ut de toppene for å få «flatere» strømregning. Det er bakgrunnen for at vi startet tankeprosessen på hvordan elektronikk og styringssystemer kan fanget opp dette. Resultatet er produkter som er tilpasset framtidens energitariffer.

Ledende samarbeidspartnere
Teknologien til den neste generasjon beredere er utarbeidet i samarbeid med Futurehome (en del av Telia) og Fredrikstad-bedriften NxTech. Futurehome er landets ledende leverandør av smarthusteknologi, mens NxTech sørger for nødvendige integrasjoner inn i deres smarthusplattform. Det vil si å få tekniske produkter som varmtvannsberederne til å bli digitale og kunne «snakke» med smarthusløsningene. Dette gjøres mulig fordi Futurehomes smarthusplattform er basert på de mest populære standardene Z-wave og Zigbee, som kan kobles til tredjeparts produkter og applikasjoner via én app.

Nettopp at det er mulig å kople på tredjeparts smarte produkter er et viktig poeng, understreker Wernersen. – Det gjør at man ikke behøver å låse seg til én leverandør.

- Ved at våre beredere kan koples inn i smarthussystem, kan de flettes inn i styringen av hele huset – da vil man virkelig få maksimalt ut av mulighetene dette gir.

I tillegg til at Høiax-berederne vil få betydning for forbrukernes lommebok, har de også brått blitt veldig interessante produkter for aktørene som skal balansere strømnettet. Selskapet jobber derfor tett sammen med NVE for å finne gode løsninger også i samsvar med Ecodesign-direktivet.

- Norge er i ferd med å bli helelektrifisert, og alt trekker energi fra nettet. Det gir enorme belastninger i kuldeperioder, samt til tider på døgnet når alle skal lade elbilen på samme tid, alle skal steke ribba til jul osv. For å slippe å investere i utbygging av nettet, må vi gi nettleverandørene best mulig vilkår ved å få ned disse toppene. Det handler om å flytte belastningene etter hverandre i stedet for oppå hverandre gjennom forbrukerfleksibilitet, sier han.

I tråd med tiden
Buskoven understreker at smarthusløsninger som kan styres med apper er veldig etterspurt for tiden, og denne innovasjon gjør dem i stand til å tilpasse seg både kundegrupper og et generelt ønske om et bedre klima.

- Jeg vil påstå at varmtvannsberederne er blitt utviklet mer siden Ecodesign-direktivet kom enn gjennom alle år før det. Vår løsning er high tech og unik, som vil danne malen for framtidens beredere, sier han.

- Statistikk viser at antall produkter som blir koplet til skyen har en eksponentiell kurve, vi snakker om et sprang fra noen hundre millioner oppkoplinger til mange milliarder, og det stopper ikke der. Ved å gjøre varmtvannsberederen smart, kan du se forbruket ditt og styre det slik at du kan få ned strømforbruket og få ned toppene. Så dette er en helt logisk utvikling og i takt med tiden.

Kan fjernstyres
Olsen forteller at forbrukeren med den nye teknologien også kan fjernstyre berederen, det være seg på hytta eller hjemme i boligen, via appen. Her får du full oversikt og kan eksempelvis sjekke hvor mye varmtvann du har tilgjengelig. Venter du besøk i helgen og vet at varmtvannsforbruket vil øke vesentlig, kan du enkelt gjøre tiltak via forhåndsinnstilte moduser som sikrer at du har nok varmtvann til alle.

Han har selv et testprodukt hjemme som en del av produktutviklingen, og kan skrive under på at berederen har fått en helt annen status enn tidligere.

- Før har berederen stått konstant på 75 grader, slik den kom innstilt fra fabrikken, og jeg har ikke ofret den så mange tankene. Men nå som alt er visuelt og jeg kan hente ut all mulig informasjon og statistikk gjennom hele døgnet via en skjerm, er jeg blitt langt mer aktiv. Gjennom automatikken kan berederen leve sitt eget liv og endre setpunktet i forhold til strømprisene og/eller egenproduksjon av solcelleenergi. Men jeg kan gå inn og se alle historiske data i forhold til setpunktutvikling, temperaturutvikling, hvor mye energi som er puttet inn i berederen siste døgn osv. Man behøver slett ikke være datanerd for å synes dette er moro og inspirerende!

Etter å ha kikket en stund på grafer over strømforbruket, er berederen nå innstilt på 65 grader, forteller han. 10 graders forskjell som gir vesentlig besparing i energi – og kroner.

- Det er smart å varme opp vannet når energi er billig, men samtidig har jeg sett på om hvor varmt vann jeg trenger i det daglige uten at det går ut over komforten. Det går veldig bra å senke den noen grader uten at det blir merkbart.

Buskoven trekker samtidig fram at det er lagt inn et legionella-program i programmet, som gjør at vannet boostes opp til over 75 grader for å drepe eventuelle legionellabakteier, deretter går den tilbake til innstilt temperatur.

- Bakteriene overlever ikke over 60 grader, men for å være absolutt sikre, er temperaturen satt til 75 grader for å være 100 prosent trygg. Men berederen kjører ikke opp temperaturen dersom det vanligvis er vanntemperatur som er høy nok til å drepe legionellabakteriene. Det er kun om du senker temperaturen så mye at det er i faresonen for å gro bakterier, at den booster automatisk.

- Men hva med de som ikke ønsker å kople berederen i skyen og bruke app? Er dette noe for dem?
- Det går veldig bra. Du har likevel flere av smartfunksjonene tilgjengelig, som enkelt kan justeres via displayet. Smartberederen har et intuitivt display så du trenger nødvendigvis ikke appen. Det vil si at alle har stor nytte av berederen, både de som ikke liker, eller ønsker å bruke app, som de som ønsker all ny teknologi velkommen, men de som velger å koble den til sky og app vil ha tilgang til noen flere funksjoner. Berederen kommer ferdig innregulert fra fabrikk med et sett parametere, og det er enkelt for installatøren å koble den på.

Han tror likevel at de fleste vil utnytte mulighetene det gir ved å kople seg opp på nettet.

- Vi ønsker å skolere installatørene slik at de klarer å bistå ved å logge seg inn i systemet og gjøre innstillinger i tråd med kundens behov og ønsker, samt å instruere kunden om bruken.

Han er heller ikke i tvil om at det vil være logisk og fornuftig å kjøpe beredere med den nye teknologien – ikke minst ved at du kan spare inn kostnaden relativt raskt.

- Vi er heldige som har Europas laveste strømpriser. Men nå som alt skal elektrifiseres, er det utopi å tro at ikke prisene vil øke betraktelig i årene framover. Berederne varer ofte mer enn 20 år, så dette er en god investering. Dessuten vil den oppvoksende generasjonen ta for gitt at også varmtvannsberederen vil være smart!

- Og ved å ha tatt steget inn i markedet med smarthus og skyløsning, er det masse vi kan gjøre med det utgangspunktet vi nå har gjennom tilleggsprodukter. Så dette er en veldig stor nyhet for oss, legger Wernersen til.

Penger til Regnskogsfondet
Høiax har lenge støttet Regnskogsfondet gjennom salg av gjenbruksnett, samt at de har innført en avgift på bæreposene, hvor overskudd i sin helhet går til organisasjonen. Høiax har med det bidratt til å hindre avskoging av flere tusen regnskogtrær og utslipp av 5400 tonn CO2 i fjor. Nå styrker de sin innsats ved å øremerke en viss sum penger fra hvert salg av de smarte varmtvannsberederne til formålet.

- Dette bekrefter at bærekraft er en viktig del av identiteten til Høiax, som kontinuerlig jobber for å kunne oppnå et best mulig klimaregnskap, sier Buskoven.

- Men i tillegg til å ta ansvar utenfor landegrensene gjennom Regnskapsfondet, er vi også opptatt av å bidra med lokal verdiskapning ved å bruke bedrifter og kompetanse i regionen og med det bidra til å skape arbeidsplasser. Og som alltid er vi opptatt av «insourcing» av produksjonen. I Høiax skjer både utviklingen og monteringen av produktene her i Fredrikstad, og vi sørger med det å skape lokale arbeidsplasser, understreker en stolt administrerende direktør Thomas Buskoven.