-Vi er utrolig stolte over å ha kommet til denne avtalen med HeatAcc AB. Produktet ligger langt foran tilsvarende produkter i samme segment. Det gjelder både ytelse og fleksibilitet til å benytte alternative energikilder sier styreleder i selskapet Trygve Nordby til vvs-forum.no.

Hitech Energy vil satse globalt, men vil i første omgang konsentrere seg om hjemmemarkedene Sverige og Norge. – Hitech Energy AS er et nystartet selskap som ble etablert i 2010 og vi jobber nå aktivt med å opparbeide oss et godt distribusjonsnett i Sverige og Norge. Det er prioritet nummer en. Men vi har klare ambisjoner om å distribuere teknologien ut i det internasjonale markedet sier styreleder Trygve Nordby

Nordby påpeker at de er meget ydmyke og stolte over å ha gått av med seieren i årets kåring, der det var mange gode kandidater med.

Enormt marked
Den innvendige konstruksjonen i tanken er gjort slik at vannet har sin naturlige løpebane etter som temperaturen stiger, Tanken har fremtredende fordeler uavhengig av type varmekilde, som for eksempel varmpepumpe, solfangere, elektrisitet eller ved/pellets

- Tanken har også innebygd termisk stigerør som gjør at vi klarer høyere tappevannstemperatur enn tradisjonelle akkumulatorer på markedet. Tanken er med sin unike virkemåte naturligvis også godt patentert, opplyser daglig leder i selskapet Magnus Vegheim.

Vegheims mener at markedet for luft-vann varmepumper er enormt for de produkter som klarer å erstatte oljefyringsanlegg. Bare i Oslo-området er det ca. 14 000 husstander med eksisterende oljefyrer og radiatorkretser, så da kan man enkelt forstå hvor stort det norske totalmarkedet er.Andre artikler om Hitech Energy AS på vvs-forum.
http://www.vvs-forum.no/multitank-heatacc-400-tgbs-fra-hitech-energy-ble-aarets-vvs-produkt.4833729-156140.html