I undersøkelsen kommer det fram at én av fire arbeidstakere oppgir at de er plaget av dårlig inneklima på jobb. Blant ansatte i helse- og undervisningssektoren oppgir to av fem dette.

Generalsekretær i LHL Astma og allergi, Helle Grøttum, opplyser til NTB at dårlig inneklima kan føre til redusert konsentrasjon, hodepine og økt risiko for å utvikle astma. 

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på vegne av GK.

Dårlig ventilasjon og feil innetemperatur pekes på som de viktigste årsakene til dårlig inneklima på norske arbeidsplasser.