GK har signert en flerfaglig teknisk underentreprise med Skanska på til sammen 266 millioner. Kontrakten innebærer leveranse av elektro, automasjon, rør-, ventilasjons- og kuldeanlegg til en ny transformatorstasjon i Børdalen i Samnanger og en kompensatorstasjon på Årskog i Fitjar. 

Anleggene er ubemannet og vil inneholde kraftforsyningsutstyr, skriver selskapet i en pressemelding.  
– Dette er et unikt prosjekt for GK, og vil bidra til å styrke vår posisjon innenfor industrisegmentet, sier divisjonsdirektør i GK Leif Øie. 

Prosjektet setter høye krav til kvalitet og punktlig leveranse. Stian Pettersen, innkjøpsleder Anlegg i Skanska, forteller at GK ble valgt som underentreprenør fordi prosjektets viktigste mål er HMS, kvalitet, fremdrift og kost.

– GKs sterke fokus på HMS, kombinert med solid fagkompetanse, gjør dem til en pålitelig partner for å oppnå prosjektmålene. GK har gjennom en tilbudsfase vist seg som en dedikert aktør, med evnen til å levere kvalitetsarbeid. De har et erfarent team og en solid prosjektorganisasjon, sier Pettersen.

Skal sikre trygg oppbevaring av utstyr
GKs leveranse innebærer blant annet installasjon av røranlegg, kjølemaskiner og luftbehandlingsanlegg. For å sikre trygg oppbevaring av utstyret er det viktig med rett temperatur og riktig luftfuktighet i anleggene.

– God ventilasjon skal forhindre kondens og fukt. I tillegg leverer vi kjøling som skal kompensere for varmeavgivelse fra kraft- og datautstyr, sier prosjektsjef i GK, Bjarne Moldenes.

Elektroleveransen innebærer blant annet belysning, jording- og lynvernanlegg, brann- og nødlysanlegg, fiber og automasjon.
GK starter opp med sine arbeider på byggeplass sommeren 2024, og det vil være rundt 70 montører i arbeid når produksjonen på prosjektet er på topp.

– For å sikre en sømløs leveranse har vi brukt mye tid på planlegging og kvalitetssikring av produksjonsfase og prosjektering, avslutter Moldenes.