Heidenreich står overfor en rekke strategiske utfordringer i årene fremover, da bransjen endrer seg raskere og raskere.
- Markedets krav til utvikling vokser. Vi opplever press på marginer, krav til økt effektivitet hos grossist, og kunder som søker alternative leveringsformer øker. Dette blir stadig mer merkbart for alle de som møter våre kunder hver dag, sier Bjørn Moen, adm.direktør i Heidenreich AS.
                                                                                                                                                                                     
Endringer gir også nye muligheter                                                                                                
- Men på samme tid gjør disse endringene at det også dukker opp nye muligheter i vår bransje. Muligheter det kan være litt vanskelig å gripe når man i hverdagen er opptatt med løpende oppgaver. Dedikert forretningsutvikling og innovasjon er helt avgjørende for fortsatt vekst og lønnsom drift hos oss.

- Forretningsutvikling vil være avgjørende for Heidenreich sin fremtid. I Heidenreich må vi derfor fremover bruke mer tid og ressurser på hvilke strategiske endringer som vi må iverksette. Forretningsutvikling settes derfor høyt på dagsorden da vi må være tidlig ute og gripe nye muligheter, påpeker Moen. 
                                                                                 
Til å lede dette viktige arbeidet, og møte denne utviklingen, styrker selskapet VVS-dalg med ansettelsen av ny som Divisjonsdirektør VVS.                                   

Torhild har mange års erfaring som leder av bilverkstedkjeden  Snap Drive, og som leder av bildelgrossistene MECA/ Mekonomen samt deres             verkstedskonsepter. Nå sist kommer hun fra stillingen som leder av bedriftssatsningen i optikerkjeden Synsam. Torhild er 54 år, gift og bor på Lørenskog.

VVS Salgsorganisasjonen 
Ole Petter Klavestad fortsetter som salgsdirektør VVS, og vil fortsatt lede det operative salget gjennom vårt distrikts apparat. 
Espen Larsen fortsetter som leder for KAM-teamet, med arbeidsoppgaver tilsvarende som i dag.

VA- organisasjonen fortsetter som tidligere under ledelse av Divisjonsdirektør VA, Morten Lerengen.