Armin Hafner: Hvis du leverer produkter som ikke er i Eurovent og som man ikke finner data på. Og som i mange tilfelle bruker mye mer energi og som ikke følger EU sine ECO design-regler – og derved ikke kan CE merkes. Tror du ikke at du og NKF har tatt litt mye tran? Tidligere saker: NKF: Fremtiden for kjølebransjen defineres ikke av «fabrikker» Les også: – Skivebom om kuldemedier fra de norske «ekspertene» Les også: – Min særinteresse er å bidra til reduksjon av global oppvarming Les også: – På tide å følge norsk lov! En båtleverandør i nord gikk konkurs fordi han ikke kunne dokumentere at båtene var laget etter EU-direktiver. Tror du kjølebransjen er klar for samme runde? For jeg regner med at du vil ha en seriøs bransje? Dine ønsker må først vinne plass i EU sitt regelverk, så må kompressorleverandører og fabrikker lage dem og få dem godkjent. Vi snakker om 6 til 10 år minimum. En forbruker har null forhold til kuldemedier, men han burde være veldig bekymret hvis han installerer anlegg som ikke er lovlige. 1 januar 2021 øker kravene til virkningsgrad enda mer, jeg regner med at du sørger for at det som leveres er lovlig produkter. Innen klimakjøling velger i dag de fleste R32 og R1234ze. 6 aggregater av 100.000 i Europa ble levert med naturlige kjølemedier innen AC kjøling!