Fristen har vært utsatt i flere runder på grunn av koronapandemien, men 1. juli er fristen endelig.
– Alle med et f-gass-sertifikat som er fem år gammelt eller mer, kan ikke lenger gjøre de oppgavene som krever sertifikat, poengterer Gaustad. 
 Hun lover at direktoratet kommer til å følge med på hvordan det går med fornyelser.  
– Vi følger opp tips om manglende sertifisering med jevne mellomrom. Vi har ikke bestemt om vi skal vektlegge sertifikater; det kommer an på hvordan dette går, sier Gaustad.
 
Blir du avslørt uten gyldig sertifikat, kan du regne med reaksjoner fra myndighetene.
– Hvis vi avdekker avvik, krever vi at virksomhetene retter avvik. Ved behov ilegger vi tvangsmulkt, et beløp virksomhetene må betale dersom de ikke retter avvik innen fristen vi har satt, poengterer Gaustad.
 
For alle med f-gass-sertifikat fra 1. juli 2017 eller tidligere er det derfor bare én ting å gjøre:
– Bare sørg for å fornye sertifikatet! Det er ikke noe pandemi lenger, og ingen måte å stikke seg unna dette kravet på, oppsummerer Gaustad. 

Kilde:NOVAP