– Totalt har 150 fornyet personlig sertifikat via kurs hos Brødrene Dahl i Larvik, Innlandet kompetansesenter eller våre kurs i Oslo, opplyser Beate Stordal Ulseth i Varmepumpeforeningen. 

Snart kan det bli bot fra Miljødirektoratet

Det er ingen grunn til å ta lett på kravet om fornyelse, understreker Birkenes. 
– I den grad vi kommer borti tilfeller eller får tips, følger vi opp, fastslår han. Sakene behandles ofte i bolk, så det kan gå noe tid før tipset er sendt til tipset er behandlet. Varmepumpeforeningen har blitt kontaktet av bedrifter som har fått varsel om tvangsmulkt på grunn av manglende sertifisering. 
– Vi varsler tvangsmulkt for at de skal svare og rette opp eventuelle avvik; dette er ikke noen bot, understreker Birkenes. Direktoratet prøver å legge tvangsmulkten på et nivå som er rimelig i forhold til avvik og kostnadene med å eventuelt rette de.

– I nær fremtid vil vi også kunne ilegge bot i form av overtredelsesgebyr, opplyser Birkenes.

Enkelt å fornye bedriftssertifikat

Det å fornye bedriftssertifikat er en enkel sak, ifølge John Love Phan i Varmepumpeforeningen. Han får stadig henvendelser om dette fra NOVAP-godkjente forhandlere. 

– Du må sende ny søknad til Isovator med internkontrollsystemet ditt. Til det trenger du firmaattest og sertifikatnummer til minst ett gyldig personlig sertifikat blant bedriftens ansatte, opplyser Phan. Behandlingstiden hos Isovator er to til fire uker. 

– Har ingen ansatte gyldig f-gass-sertifikat vil det ta tid å få alt i orden, advarer Phan.