Om EPIV-ventilen forteller han at denne vil forenkle balanseringen av vannkursene og dessuten kan man lese av vannmengden elektronisk via SD-anlegget om man ønsker det. Dette er en elektronisk trykkuavhengig ventil som er basert på samme teknologi som vi har benyttet for luftmengde regulering i over 30år.

- Dessuten har vi besøk fra hovedkontoret i Sveits ved Hans-Ulich Elmer. Han har hovedfokus på boligventilasjon og ønsker å snakke med rådgivere og entreprenører som planlegger leiligheter. Jeg håper flere benytter anledningen til å diskutere løsninger med ham.

- Vi prøver denne gangen fremheve våre produkter med en "myk" touch for å tydeliggjøre at våre produkter finnes for å gjøre det trygt og komfortabelt å oppholde seg i moderne bygg, sier Brevik.

Videre fokuserer Belimo på sikkerhet via aktuatorer som skal betjene brann og røyspjeld slik at folk kan komme seg trykt ut av bygnigner hvis det oppstår brann.

- Installasjonene må ikke få frostskader som igjen kan føre stil store bygningsmessige skader. Nå kan vi også levere motorer som kan stenge spjeld ved strømbrudd ved hjelp av opplagret elektrisk energi som erstatter mekanisk fjær. Fordelen er at vi får ut høyere moment og dermed kan betjene større spjeld, sier han.

- Dessuten viser vi flere av våre ventiler. Ikke minst 6-løperen som kan regulere fasadeapparater eller kombibafler i kjøle-/varmesekavens vha. kun en ventilmotor og kun to rør mellom ventil og batteri/baffel.

Les også
Ny reguleringsventil med elektronisk mengde måling og
Ny trykkuavhengig reguleringsventil (vannmåler) gir nye muligheter