I tillegg introduserer de PLUS rotorer på alle NOVAGG SMART aggregatene. VEX300 - serien vil også bli behørig presentert på standen. En oppsummering av hvilke nyheter du kan finne hos Novema under vvs-dagene ser du under:  

Utvidet NOVAGG SMART serie 
•Kjølegjenvinning
•Reduksjon av vanninnhold i luften før kjølebatteri gir redusert kjøleeffekt
•Redusert energiforbruk til kjøling med 20-30 %
•Kompakt i en aggregat del
•Servicevennlig konstruksjon

ECO-kjøling
I tillegg introduserer vi ECO-kjøling, aggregater med integrert kjøling i kombinasjon med Sorptions rotor.

Ny Rotor
Vi introduserer nå PLUS rotorer på alle NOVAGG SMART aggregatene.
•Temperaturvirkningsgrad opp mot 85 %
•Moderat trykkfall for god SFP verdi
•Sorptions variant for kjølegjenvinning

Motstrømsvekslere
VEX300-serien omfatter energiriktige, kompakte aggregater for varmegjenvinning med motstrømsveksler og svært høy virkningsgrad.

•Luftmengder opp til 5 400 m³/h
•Temperaturvirkningsgrad 85 % uten kondensering
•Temperaturvirkningsgrad opp til 94 % med kondensering
•Skilte luftstrømmer
- ingen forurensning av luft
•Møter kravene i de nye energiforskriftene