Nye tall fra Udir viser at det var 2 prosentpoeng færre søkere som fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før.  – Det er nedgang i alle utdanningsprogram, men fortatt er andelen som fikk lærekontrakt størst innen bygg- og anleggsteknikk, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL. 28 800 elever søkte om å få læreplass i fjor. Ved utgangen av 2020 hadde 76 prosent fått plass. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra 2019 som tilsvarer 460 yrkesfagelever. Selv om det var en nedgang i alle utdanningsprogram, er den ikke overraskende størst i restaurant- og matfag. Dette er også utdanningsprogrammet som har vært hardest rammet av permitteringer som følge av koronautbruddet. – Det er 84 prosent av søkerne som fikk en lærekontrakt i 2020 innen bygg- og anleggsteknikk. I 2019 var tallet 86 prosent. Til sammenligning fikk 66 prosent av søkerne til service og samferdsel en lærekontrakt. Leegaard peker på at i motsetning til en del andre næringer har byggenæringen kunnet holde hjulene i gang gjennom pandemien, men selvfølgelig med et strengt regime på smittevern. – I januar er det litt over 400 lærlinger som er permittert innen alle fag, hvorav 80 prosent er fra utdanningsprogrammet restaurant og matfag. Heldigvis er det få lærlinger i vår næringen som har blitt permittert på grunn av koronaen, men det er tøft for de det gjelder, sier han videre. Framskrivninger fra SSB viser at det vil være stort behov for fagutdanning, spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg og håndverk frem mot 2040. – Byggenæringen skal fortsette å bidra til å løse store samfunnsutfordringer som å få ned klimautslippene. Disse oppgavene kan ikke løses uten faglærte. Det viktigste nå er å sørge for at flest mulig skal få en læreplass og at de som har en læreplass får beholde den, avslutter Leegaard. Les mer her: Pressemeldingen fra departementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/3-av-4-fikk-lareplass-i-2020/id2829990/ Se tallene fra Udir:  https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/tema/yrkesfag/andel-sokere-som-har-fatt-larekontrakt-2020/