Svært mange bedrifter frykter at det skal spre seg smitte på arbeidsplassen. Hvordan skal ansatte, innleide og ansatte hos underentreprenører som har vært på utenlandsreise følges opp? Her er BNLs råd til hvilke krav man bør stille. BNL oppfordrer medlemsbedriftene til å ha dialog med ansatte og underentreprenører om eventuelle utenlandsreiser og til å stille krav der arbeidstakere skal på utenlandsreise. Testing og karantene – arbeidsgivers krav til egne ansatte:
 • Alle som reiser inn til Norge har plikt om å teste for covid-19 etter ankomst. Plikten gjelder alle som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, også norske statsborgere. Testen bør tas så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.
 • Arbeidsgiver bør kreve at arbeidstaker skal fremlegge testresultatet for arbeidsgiver snarest ved tilbakekomst til Norge (både ved positivt og negativt testresultat).
 • Arbeidsgiver bør kreve at arbeidstaker før oppmøte på bygg- og anleggsplass skal bekrefte skriftlig til arbeidsgiver at karantene er gjennomført etter gjeldende regelverk.
Testing og karantene - krav som oppdragsgiver kan stille til underentreprenør/leverandør:
 • BNL har anbefalt at det stilles et krav om at underentreprenører skal forhåndsinnmelde arbeidstakere til entreprenørens prosjektledelse før oppmøte på byggeplass, se punkt 2 i BNLs anbefalte spesielle kontraktsbestemmelser (https://www.bnl.no/arbeidsforhold/hms/valg-av-seriose-aktorer/ ) som lyder:
"Forhåndsinnmelding av arbeidstakere UE skal forhåndsinnmelde alle arbeidstakere (ansatte og innleide) til byggeplassens prosjektledelse før oppmøte." Formålet med kravet om forhåndsinnmelding er å bidra til ryddige forhold og at entreprenøren har oversikt over hvilke bedrifter og arbeidstakere som er på byggeplassen til enhver tid.
 • Uavhengig av om oppdragsgiver har stilt krav om forhåndsinnmelding i kontrakten med leverandør eller ikke, anbefaler BNL at oppdragsgiver nå krever at leverandør forhåndsinnmelder arbeidstakere til oppdragsgiver før oppmøte på byggeplass. Ved forhåndsinnmeldingen bør det kreves at leverandøren skal bekrefte følgende for arbeidstakere som har vært i utlandet:
 • At arbeidstaker har fremlagt negativt testresultat ved tilbakekomst til Norge for sin arbeidsgiver. (Merk at oppdragsgiver ikke har hjemmel til å kreve å få testresultatet fremlagt.)
 • At arbeidstaker har bekreftet til arbeidsgiver at karantene er gjennomført etter gjeldende regelverk
Forslag til tekst som oppdragsgiver kan bruke overfor underentreprenøren/leverandøren: Vi ber med dette på en bekreftelse på at:
 • Deres virksomhet har nødvendige prosedyrer og rutiner for å forebygge smitte
 • Arbeidstakerne kjenner til disse prosedyrene og rutinene samt og vil sette seg inn i rutiner gjeldende på vårt prosjekt
 • Deres virksomhet har oversikt over arbeidstakernes utenlandsreiser og datoer for ankomst til Norge
 • Arbeidsgiver har informert arbeidstaker om gjeldende regelverk og karantenebestemmelser
 • Arbeidstaker har fremlagt negativt testresultat ved tilbakekomst til Norge for sin arbeidsgiver
 • I de tilfellene det er arbeidsgiver som stiller innkvartering til disposisjon, oppfyller innkvarteringen krav til egnet oppholdssted for karantene
 • Arbeidstaker har bekreftet til arbeidsgiver at karantene er gjennomført etter gjeldende regelverk