Klimaendringene gjør at havnivået estimeres å stige med ca. en halv meter mot slutten av dette århundret. Samtidig kan vi forvente å få mye mer og ekstrem nedbør om vinteren, mens sommerregnet vil falle som færre, men kraftigere byger. Mye av den økte nedbøren vil ende opp i elver og vannløp, der mange grunneiere allerede har kjempet mot vannmassene de siste årene. 

Det er først og fremst den kraftige økningen i nedbør om vinteren som vil føre til økt grunnvannstand. Langs vannløp forventes økningen å være spesielt høy. Men lokalt kan økningene variere avhengig av ulike jordforhold.

Saken fortsetter under bildet:

Oversvømmelse person-1.jpg
Illustrasjonsfoto

Utviklingen betyr at mange bolig- og hytteeiere må forberede seg på en betydelig økt risiko for vannskader, som i mange tilfeller vil kunne minimeres ved hjelp av rask handling.

Skadene oppstår som regel når det offentlige kloakknettet ikke håndterer de store vannmengdene et skybrudd medfører. Overbelastningen gjør at vannet presses tilbake i kloakken og opp i kjellerne. I tillegg til skader på huset ødelegger vannet både møbler, hvitevarer og innbo hvert år. Dette er skader som kan minimeres ved hjelp av raske tiltak.

Husets egen nødhjelpspakke

Grundfos MULTIBOX er en alt-i-ett-løsning som ikke tar mye plass, og som er klar til bruk på bare noen få minutter hvis vannet trenger inn. MULTIBOX består av en Grundfos UNILIFT CC7-dreneringspumpe som pumper vannet bort gjennom en 15 meter forsterket brannslange, som sammen med strømkabel og adaptere til slanger i andre størrelser oppbevares i en solid transportkasse. Under pumpearbeidet plasseres pumpen i kassen, der de innebygde hullene fungerer som et filter og reduserer risikoen for tilstopping av materialer som flyter rundt i vannet. 

Saken fortsetter under bildet:

Grundfos multibox - samlebilde.jpg
Grundfos Multibox - innhold og kasse
 

I motsetning til de fleste andre dreneringspumper, som etterlater 3 cm vann på gulvet, kan UNILIFT-pumpen suge ned til en vannstand på bare 3 mm. I en kjeller på 100 m2 utgjør dette ca. 2700 liter mindre vann som må fjernes med mopp og bøtte. 

Med en Grundfos MULTIBOX-løsning får huseieren et verdifullt redskap for å bekjempe og begrense vannskader. 

Les mer på grundfos.no/multibox