- Folk klager på at det er kaldt. Spesielt gjelder det leilighetene i første etasje og de på enden av byggene, forteller styreleder Øivind Johnsen

- Er det interessant å søke kartleggingsstøtte fra Enova?
- Ja, absolutt. Vi skulle gjerne byttet ut vinduene som er fra 1995 og etterisolert. Solenergi kan også være interessant. Det hadde vært nyttig å fått en prioritert liste over hvilke tiltak vi bør gjøre, og hva som lønner seg, sier Johnsen.

Klimasmarte borettslag

Det er smart for klima å bo i borettslag eller boligsameie. Boligbyggelagenes bebyggelse er ofte konsentrert, har lang levetid, lavt energiforbruk og et lavt klimaavtrykk. Utfordringen er at oppgraderinger kan være et tungt løft for mange.

- Vi i Enova støtter de som går foran og tester ut ny teknologi som vi trenger for å nå klimamålene for 2050. Hos borettslag og boligsameier er en barrierer at de ikke vet hvor de bør starte hen og hva kostandene kan være i en energioppgradering. Vi håper at mange borettslag og boligsameier vil søke om støtte til kartlegging av smarte energi- og klimatiltak som vil gi den nødvendig oversikten for å kunne gjøre en investering, sier markedssjef Anna Barnwell i Enova.

TOBB synes dette er positivt.

- Vi synes det er veldig fint at dette tilbudet til borettslag nå kommer tilbake. Det gjør det enklere for borettslag å komme i gang med den første fasen av en oppgradering og kan gjøre det mulig å få det til, sier rådgiver i TOBB Mari Erlandsen.

Enkelt å søke

Enova gir støtte til kartlegging som gir konkrete anbefalinger om smarte energi- klimatiltak.

- Det skal være enkelt å søke støtte fra Enova for borettslag og boligsameier. Målet er å bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp, sier Jan Peter Amundal seniorrådgiver i Enova.

Han forteller at i denne oversikten inngår også mulighetene for lokal energiproduksjon, som varmepumper eller solenergi i bygningsmassen og en eventuell ombrukskartlegging.

- Kartleggingen skal resultere i konkrete anbefalinger om mulige tiltak med tilhørende teknisk løsning, kostnader og lønnsomhet. Rekkefølge for tiltakene skal også anbefales, sier Amundal.

Styreleder Øivind Johnsen i borettslaget bekrefter at de vil sende inn søknad om støtte.

- Ja, det kommer vil å gjøre. Dette ser vi fram til, sier Johnsen.

Støttenivå