Økonomisk støtte fra Enova til bedrifter er begrenset av statsstøtteregelverket. Generelt vil støtten ligge på mellom 25% til 50% av prosjektkostnadene avhengig av type prosjekt og størrelse på bedriften som mottar støtte. Mindre bedrifter kan få mer støtte enn store bedrifter.

- Enova har ikke satt noe øvre grense på selve støttebeløpet, men dette gis av en pott i konkurranse med andre søkere. Kostnader som kan tas med i prosjektet avhenger av om det er et investeringsprosjekt eller pilotprosjekt, begge er beskrevet i Enovas programkriterier for støtteordningen. Prosjekter som kun omfatter investeringer i moden teknologi som allerede finnes på markedet kan ikke få støtte, sier adm. direktør Thor Lexow i VKE. 

Hva bør man tenke på dersom man skal skrive en søknad?
Først og fremst må søknaden være innenfor Enovas tematiske avgrensning, hvor de ønsker å få demonstrert teknologier som øker fleksibiliteten i energisystemet og nye varme- og kjøleløsninger.

Søker må også vise at selskapet har god nok økonomi og kompetanse til å gjennomføre prosjektet.

Søknadene rangeres etter disse kriteriene:

Innovasjonshøyde
Spredningspotensial
Potensial for å bidra til omstilling mot 2050 ved å gi redusert klimagassutslipp, energi- eller effektbruk

Søknadsfristen er 16. mai 2024

Utlysningen finner du her.