Det rammer blant annet energieffektivisering i borettslag og sameier. – Det er fortsatt veldig viktig med støtte, mener daglig leder Olav Feby i Nordisk Energikontroll.
Enova retter nå sine støtteordninger inn mot tiltak som kan kutte klimagass-utslipp i byggebransjen. På kjøpet forsvinner blant annet ordninger for energieffektivisering og energisparing i bygg: – Utviklingen innen energieffektivisering av bygg har nå kommet så langt at ytterligere investeringsstøtte ikke vil være avgjørende for den videre markedsutviklingen, hevder markedsdirektør Øivind Leistad i en pressemelding. Støttekutt på toppen av nye krav Det stemmer i hvert fall ikke for borettslag og sameier, mener daglig leder Olav Feby i Nordisk Energikontroll. Selskapet har spesialisert seg på lokale energisentraler, og har blant annet levert en rekke bergvarmeanlegg til borettslag og sameier. – Vi oppfatter det fortsatt som veldig viktig med støtte, spesielt fordi myndighetene en rekke steder stiller strengere og strengere krav til forundersøkelser og søknader. Det siste nå er forundersøkelser på geologi. Vi er positive til seriøse krav og at dokumentasjonen skal være i orden, men det er kostnadsdrivende. Da blir det tyngre og tyngre å få til dette uten støtte, poengterer han. Energioppfølging bør få støtte Enova opplyser at de byggspesifikke støtteprogrammene avvikles, men har foreløpig ikke varslet noen endringer for støtteprogrammet til lokale energisentraler. Feby mener det er uheldig at Helhetlig kartlegging av bygg forsvinner. – Vi satser også mye på energioppfølging, og mener det vil slå feil ut å fjerne den støtten. Det er mye energi å spare i eksisterende bygningsmasse, men for å gjøre det må man vite hvor energien blir av slik at man kan gjøre de rette tiltakene. At de som har gamle bygg uten energioppfølging ikke skal få støtte, er negativt, understreker han. Skremt over signalene – Vi er skremt over de nye signalene fra Enova, men håper fortsatt Enova har planer om å videreutvikle treffsikre støtteordninger for bygg, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening. Han poengterer at varmepumper kan spare 7,5 TWh årlig i 2030 i eksisterende bygg. Det ble avdekket i rapporten «Potensial for varmepumper i eksisterende bygningsmasse» utarbeidet av Gehør AS for Varmepumpeforeningen. – Gode støtteordninger er en forutsetning for å ta ut mye av dette potensialet. I tillegg ser vi at Enova-støtte har vært viktig for å få realisert de mest energieffektive byggene som er blitt oppført de siste årene. Boligeiere trenger gulrøtter Administrerende direktør i Norges Boligbyggelags Landsforbund Bård Folke Fredriksen frykter endringene vil gå ut over energieffektivisering i norske borettslag og sameier. Fredriksen mener boligeiere ønsker å være med på det grønne skiftet. – Da trengs også gulrøtter for å få folk til å stemme for store investeringer, slår han fast overfor Aftenposten. Kilde: NOVAP.no