- Det er bra å bli minnet på hva bærekraft kan relateres til i VVS bransjen om man tenker tradisjonelle bærekraftsbegreper.  Men i sin ytterste konsekvens handler bærekraft om ikke å sløse med ressursene.  Det med ressurser kan imidlertid være et tøyelig begrep.  Og det er i den sammenheng man selvfølgelig like gjerne kan snakke også om bruk av økonomiske ressurser, sier Steinar Kjærstad. - For økonomiske ressurser kommer jo faktisk ikke dalende ned fra skyen.  De skapes av blant annet innsats og forbruk av andre ressurser. Les også: Hvis du ikke vet hva ordet «Bærekraft» betyr – ikke bruk det! - Så språkbruken rundt de problemstillinger han har tatt opp, har han slett ikke til hensikt å endre.  Selv for oss mannfolk må det være mulig å ha flere tanker i hodet på en gang, sier han. - Og så tror han det kan være greit å oppklare en misforståelse, i tilfelle noen går og undres.  Når han har uttalt seg om de sakene han har, er det slett ikke på vegne av vvs-kjedene, om noen eventuelt skulle leve i den villfarelsen.  Han mener det burde være nokså åpenbart at han uttaler seg som en observatør litt fra utsiden, om bransjeforhold han mener det er all mulig grunn til å ta grundigere diskusjoner om. - Det er også ganske selvfølgelig at om man skal diskutere prissystem i den del av verdikjeden som omfatter tre parter – dvs. rørlegger, grossist og leverandør, så må også alle tre parters forhold til systemet vurderes samtidig.  Noe annet blir jo helt meningsløst.  Så der er Kjærstad helt på linje med kommentaren i tilsvaret fra Olsen. - Men jeg tar gjerne en prat med Frank Olsen, sier Steinar Kjærstad.  Så et møte er allerede avtalt, og nykokt kaffe ser jeg fram til, sier han