Adm.direktør i Rørkjøp, Frank Olsen.

Hvis du ikke vet hva ordet «Bærekraft» betyr – ikke bruk det!

Frank Olsen, Rørkjøp - svarer på Steinar Kjærstad innlegg om kjededrift:

0

Overskriften referer til definisjonen på bærekraft som lyder – imøtekomme dagens forbruksbehov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine!

Undertegnede synes det er trist når en som har såpass lang fartstid i bransjen som Steinar Kjærstad uttaler seg om noe han åpenbart vet for lite om og han bør ikke blande bærekrafts begrepet inn i VVS-bransjens utfordringer med eget «prissystem». At han så elegant i tillegg glemmer (eller velger utelate) at det er 3 ledd i tradisjonell VVS-handel:  Produsent – Grossist – Rørlegger/Rørleggerkjede bør han ikke gjøre, da alle disse 3 MÅ med dersom prissystemet skal diskuteres.

Les også: Ny analyse av kjedekostnader og medlemsomsetning

Skal man diskutere bærekraft i Norsk VVS bransje så MÅ dette sees i konteksten som definisjonen over beskriver. Bærekraft i ordets rette forstand handler for det første om å løfte frem viktigheten av rørleggerfaget, da det tross alt er slik at faget skal stå for FN’s bærekraftsmål nr.6 som er «rent vann og gode sanitærforhold».

Les også: Ja, la oss snakke om bærekraft i VVS-kjedene, Kjærstad!

Etter min oppfatning er rørleggerfaget kanskje det viktigste faget vi har, selv om ikke alle forstår det og oppgaven for faget er enorm.

Rørkjøp har hatt netto modell siden 2013
Rørkjøp etablerte allerede i 2013 en egen netto transparent handelskanal, slik at kjedens medlemsbedrifter kan velge og styre sitt eget handelsmønster. Denne etableringen ble nettopp til for å kvalitetssikre at det skulle være mulig for Rørkjøp kjedens medlemsbedrifter og konkurrere med sågar nettbutikkene VVSKupp og andre tilsvarende aktører. Dette er ikke en nyhet for Rørkjøp kjedens eiere (medlemsbedriftene) og er et av svært mange verktøy Rørkjøp kjeden har i sin verktøykasse.

Rørkjøp er 100% eiet av kjedens medlemsbedrifter og det er Rørkjøperen som bestemmer vegvalgene for kjeden 100%. Det er også frivillig hvorvidt du ønsker benytte noe eller alt i kjedens verktøykasse.

Les også: Epler, pærer og annen interessant frukt

Inviterer Steinar Kjærstad på kaffe
Hvis det nå er slik at du Steinar skal uttale deg om viktige ting på vegne av alle kjedene, så inviteres du herved på kaffe hos undertegnede, fordi du kjenner åpenbart ikke Rørkjøp på noen som helst måte. Invitasjonen er genuin, dvs det er bare å ta kontakt Steinar, så kan du få lære Rørkjøp og kjenne i detalj av kilden selv.