- Med en totalindex på 101 prosent viser det seg at Comfort klarer seg godt på egenhånd. Norsk Kundebarometers årlige kåring viste i fjor at Comfort scorer høyest i bransjen på kundetilfredshet og lojalitet blant forbrukerne, sier administrerende direktør i Comfort, Inger Nerdrum til www.vvsforum.no

Inger Nerdrum påpeker at Comfort likevel har et enda større potensial og av den grunn arbeides det  med nye strategiplaner for å møte fremtiden. En sammenslåing med Bademiljø hadde åpenbart gitt mange synergieffekter, men Nerdrum er likevel bekvem med å stå alene.

Synlig med ny retning
-Vår bransje er i kontinuerlig endring og vi må hele tiden fornye oss i takt med tiden. Konkurransen fra andre aktører utenfor bransjen vil øke i 2015, så vi må være godt forberedt. Av den grunn jobber vi grundig med analyser på mange felt, blant annet med forbrukeradferd og merkevarebygging. Det jobbes kontinuerlig med å styrke butikkdriften og få faghandelen tilbake på kartet. Vi gjør mye riktig i vår markedsføring og valg av kanaler, men det vil likevel skje mye nytt på denne fronten også i 2015.

-Hva skjer?
-Det er det for tidlig å si noe spesifikt om, men det vil snart være ganske synlig hvilken retning vi satser på. Vi må forankre alt dette i kjeden først, sier Inger Nerdrum.

Ytterlige dreining
Takket være at dialogen mellom kjedekontoret og medlemsbedriftene er god, så har det allerede skjedd en dreining mot «rørleggeriet». Teknisk fagkompetanse har fått større plass i kjeden. Teknisk Forum og regionssjef Geir Jansen jobber godt med dette (se egen artikkel på www.vvsforum.no)
Comfort får for øvrig et helt nytt regionsteam bestående av nevnte Geir Jansen, Trond Mellem Hoel og Inger Elisabeth Løvstad. Mellem Hoel begynner som ny regionsjef 1.april og er Løvstad er butikkansvarlig.

-Vi har jobbet med å redusere interne kostnader ved kjedekontoret, for dette kommer medlemsbedriftene til gode. Et nøkternt kjedekontor er en forutsetning for kjedenes eksistens i fremtiden. Vi får rett og slett mer ut av hver krone gjennom forhandlinger på alle nivåer, fastslår Inger Nerdrum.

Står mer samlet
Comfort står mer samlet som kjede enn på lenge. Det gir muligheter for å iverksette flere nye, strategiske prosjekter som forhåpentligvis skal gi seg utslag i enda større markedsandeler. Comfort vil også fortsette med å ha sterkt fokus på fremtidige ledergenerasjoner. Dette blir en viktig gruppe fremover, for de unge og lovende skal videreføre arven.

- Fra de unge får vi også viktige og verdifulle tilbakemeldinger med hensyn til utvikling og drift av kjeden, sier Comforts administrerende direktør, Inger Nerdrum