Prosjektet har fått navnet Fusdalbråten, og blir et botilbud for rusavhengige i Asker kommune. Bygget skal reises etter passivhus-standard, og får egen brønnpark. Kontrakten med Asker kommune er i totalentreprise, og kontraktssummen er på i overkant av 29 millioner kroner. Totalt bruksareal blir på 1620 kvadratmeter.

Opptil 25 prosent besparelse
Passivhus er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhus-utbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25 prosent av normen for tradisjonelle boliger.

Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

- Gir ekstra mening å bygge
Fusdalbråten-prosjektet består av to bygninger, hver på to etasjer over bakkeplan. Bygg 1 inneholder administrasjonsavdeling med akutthybler i første etasje og korttidshybler i overetasjen. Bygg 2 inneholder til sammen åtte leiligheter.

- Vi er meget fornøyd med å få dette oppdraget, og prosjektet gir ekstra mening å bygge, sier distriktssjef Gunnar Ulvestad i NCC.

- Krever ekstra fokus
- I NCC bygger vi alltid med tanke miljøet, og etter vårt eget konsept «Grønn byggeplass». Når vi blir bedt om å bygge boligene etter passivhus-standard, kreves det likevel et ekstra fokus. Den oppgaven gleder vi oss til å løse, forteller Ulvestad.

Passivhus og andre miljøsertifiseringer etterspørres i økende grad av både offentlige og private byggherrer her i landet.

Tilpasset bruk
Bygningsmassen er planlagt utført i funkispreget murverk. Materialbruken bærer preg av at eiendommen skal tåle hardhendt bruk både utendørs og innendørs, og får innslag av trematerialer for å gi boligene et lettere preg.

Les også: Miljøsjefer er in

Byggestart tar til i januar 2013, og bygget skal etter planen stå ferdig 13 måneder senere.