Sverresborg butikksenter vil bestå av butikk, parkering og næringslokaler, og i etasjene over skal det bygges 22 moderne leiligheter. Bygget planlegges oppført i fire etasjer med underliggende parkeringskjellere. Samlet areal er på ca. 8570 kvadratmeter.

- Vi er svært tilfreds med å inngå denne avtalen med Sverresborg Eiendom. Det blir et spennende prosjekt for alle involverte og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven, sier distriktssjef Tom Utvik i NCC Construction.

Det nye butikksenteret blir liggende ved Byåsen i Trondheim, og Meny er største leietaker. Leilighetene er delt i tre blokker på to og tre etasjer, og får en stor felles takhage som både beboere og nabolaget kan benytte.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.