I tillegg til Veidekke Entreprenør AS deltar Bravida Norge AS, Oras AS, White Arkitekter AB, Sweco Norge AS og Norconsult AS i arbeidsfellesskapet. Total kontraktssum for Interaksjon Færder er på 380 mill. kroner ekskl. mva.

Byggeprosjektet er organisert etter samspillsmodellen, som ble benyttet da fylkeskommunen bygget Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik for tre år siden.

Det nye skolebygget som oppføres på Teie-tomta i Tønsberg, blir på totalt 15.000 m2 og skal bl.a. inneholde kroppsøvingslokaler og undervisningslokaler for teknikk og industriell produksjon, design og håndverk, tekniske og allmenne fag (TAF), elektrofag samt bygg- og anleggsteknikk. Skolen har i dag 740 elever og 150 ansatte fordelt på to skolebygg.

Arbeidene er igangsatt, og den nye skolen skal stå ferdig til skolestart høsten 2014.