Prosjektet består av et kombinasjonsbygg med både næringsarealer og boliger. Full kjeller og den ene halvdelen av prosjektet er bestilt per nå. Assemblins kontrakt omfatter 238 leiligheter, kontor- og næringslokaler, parkeringskjeller og tekniske rom, totalt 58.000 kvadratmeter BTA.

Prosjektet er utviklet av Andenæs Eiendom, som eier en rekke eiendommer i Sandvika. Selskapet har jobbet med utviklingen av dette prosjektet helt siden starten av 2000 tallet.

- Vi er veldig glade for å være med på dette store og viktige byutviklingsprosjektet i Sandvika. Med den spesielle kombinasjonen av næring og bolig, og ikke minst de ambisiøse miljømålene det legges opp til, er dette er prosjekt som passer meget godt inn i vår portefølje og profil. Vi har det siste året vært med på prosjekteringsarbeidet sammen med Skanska og Andenæs Eiendom. Nå ser vi fram til å starte produksjonen, sannsynligvis rett over ferien i 2022, sier regionssjef Leif Stensrud i Assemblin prosjekt rør.

De fem nederste etasjene i Helgerudkvartalet blir næringslokaler, med butikker og serveringssteder på gateplan. Boligene blir liggende i seks frittstående boligbygg på taket av næringslokalene. Boligbyggene blir fra 6 til 10 etasjer høye. Prosjektet, som skal stå ferdig i 2025, blir miljøsertifisert i henhold til BREEAM NOR Excellent. Oppdraget utføres av Assemblin prosjekt vest.