Selskapet vil i første omgang bli videreført uten endringer av noe slag. På litt sikt vil virksomheten flytte til Asplan Viaks lokaler i Trondheim og bli integrert i Asplan Viaks virksomhet.

- Hensikten med salget er å bli en del av et større fagmiljø for å kunne levere stadig bedre tjenester, sier daglig leder Rolf Sørlie. Som en del av Asplan Viak får vi tilgang til spesialkompetanse innen for eksempel energiteknikk, miljøteknikk og brannteknikk samtidig som vi får større kapasitet innenfor VVS.

Øyvind Mork, administrerende direktør i Asplan Viak, er glad for å ha fått et kompetent VVS-miljø inn i selskapet. Dette er i tråd med vår strategi om å bygge tverrfaglig kompetanse. Asplan Viak er med dette godt etablert på VVS-siden både i Trondheim og Oslo-regionen.