Heiergården Terrasse inneholder 25 leiligheter i tre etasjer, takterrasse, butikklokaler på gateplan og parkeringskjeller, med Vinkelgata AS som byggherre. Den lokale entreprenøren Kopperrud og Murtnes Bygg AS har hatt totalentreprisen på bygget, mens Askim & Mysen Rør ble valgt som underentreprenør på vann og avløp. 

Det ble enighet om at pilotprosjektet skulle avgrenses til å gjelde prefabrikasjon av avløpsrør til bad, vaskerom og kjøkken. Produktene ble levert i tre pakker til hver av leilighetene, mens Askim & Mysen Rør skrudde dem sammen og la dem på plattendekket. 

- Vi ønsket å sjekke ut de miljømessige og økonomiske gevinstene, og om dette var noe vi kunne bygge videre på. At vi valgte akkurat dette prosjektet, var fordi det passet godt med timingen. Her var det prefabrikkerte plattendekker, hvor man skulle støpe og legge inn rørene vinterstid - med de utfjordingene det ga. Det var viktig for både entreprenøren og oss at vi klarte å gjøre det effektivt og korte ned tidsbruken. 

Daglig leder Tollef Berge, og driftssjef Ingar Heer i Askim og Mysen Rør.
Daglig leder Tollef Berger, og driftssjef Ingar Heer i Askim og Mysen Rør.

Hvilke erfaringer gjorde dere?

- Jeg har i utgangspunktet veldig tro på denne type prefabrikkering. Men erfaringen viser hvor avhengig vi er av at alle fag og alle detaljer av betydning for prefabrikkeringen er til stede. Dette får sitt fulle potensial først når vi klarer å ha en digital tvilling før vi starter å prosjektere, understreker han. 

- Vi hadde begynt litt med prosjekteringen i forkant, og visste ikke da hvilke rørsystemer vi skulle bruke. Derfor startet vi modelleringen med litt feil produkter. Om det skal gjennomføres et BIM-prosjekt 100 prosent, må man starte med de rette elementene, man må ha valgt leverandør og ha riktig BIM-bibliotek. Det er helt avgjørende forutsetninger. En optimalprosess betinger at vi har detaljinformasjon når vi skal prosjektere; vi må vite om det er det noen hindringer vi må gå utenom eller noen hensyn vi må ta. 

Saken fortsetter under bildet:

Heiergarden-Terrasse-scaled-uai-2064x1317-1.jpg
Heiergården Terrasse.

- Vi erfarte mye i prosjektet rundt dette. Blant annet måtte vi generere de filene vi hadde lagt over til å inneholde de riktige produktene som skulle leveres for at dette skulle bli korrekt. Her snakker vi om millimeterpresisjon, så alt må være korrekt. Neste gang vil vi velge rørsystemer før vi begynner prosjekteringen. Om du ikke velger leverandør tidlig, blir det gjerne til at du benytter deg av standard-bibliotekene. Av den grunn blir det stadig viktigere for oss å lande leverandører og materialer i en tidligst mulig fase. Så vi kan implementere de riktige komponentene i form av korrekte objekter i modellen fra dag én. Dette tror jeg også vil kunne optimalisere produsentens leveranser ytterligere, sier Heer.

Prefabrikkerte avløpsseksjoner

De 25 leilighetene er som nevnt fordelt på tre etasjer, og rørentreprenøren fikk én leveranse fra Pipelife per etasje - som hver inneholdt komplett prefabrikkerte avløpsseksjoner for hver leilighet. 

- Alle seksjonerte rørstrekk og komponenter var presist merket og klare til fordeling og montering. På forhånd hadde vi mottatt digitale tegninger for den enkelte leiligheten, slik at det var enkelt å finne hva som skulle hvor. 

Han beskriver prosessen som oversiktlig, forutsigbar og klart tidsbesparende. Utnyttelsesgraden av rørene var svært høy, og i tillegg ble det ikke produsert søppel som måtte håndteres og fraktes bort. 

30 prosent

Heer anslår at besparelsen i arbeidstid på prosjektet med prefabrikkerte bad kontra plassbygde, ligger på rundt 30 prosent. En tidsbesparelse som gjør at andre fag kan komme tidligere inn, slik at det får en positiv effekt også på sluttproduktet. 

- Hva med de økonomiske besparelsene? 
- Det har vi ikke fått vurdert godt nok foreløpig, svarer Askim & Mysen Rørs daglige leder Tollef Berger.

- Det er klart det koster mer å få ting både prosjektert og prefabrikkert enn å kjøpe løse deler og kappe det til på plassen. Vi trenger flere prøveprosjekter for å kunne se det totaløkonomiske i det for oss. Det vi kan fastslå, er at vi bruker mindre byggetid og vi får redusert potensielle feil og sparer masse avfall - men øker detaljgraden i prosjekteringen og med det øker kostnadene i dette leddet. Det som er helt udiskutabelt, er at dette er veldig fornuftig miljømessig. Å kunne dokumentere et lavt klimaavtrykk i et prosjekt, er et viktigere aspekt enn noen gang, 

- Så selv om vi må presse fram mer underlag fra de andre aktørene vi er avhengig av, er vi ikke i tvil om at dette er den eneste farbare vei å gå i framtiden; at vi må modellere mest mulig riktig i forhold til det vi skal bygge, 

- Man må komme fram til den digitale tvillingen som kan blir en mal for bransjen på sikt. På den måten vet vi hva vi skal bygge og hva vi får, vi luker bort feil og blir mer effektivt. Samtidig er du nødt til å klare å utnytte den tidsressursen du sparer maksimalt. Det hjelper ikke å vinne noe på den ene siden om du taper tilsvarende på den andre siden, sier han retorisk. 

Må investere i innovasjon

Berger og Heer påpeker begge viktigheten av å være innovative, og at de må ta seg råd til å utvikle seg. 

- Når man tester ut nye ting, vil man lykkes på noe, men ikke på alt. Uansett er det viktig å trekke erfaringer om hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Dette har vi stor tro på. Og det stopper selvsagt ikke her. Det er mye mer som kan prefabrikkeres i bransjen. Men vi er avhengig av at alle fag, produsenter og byggherrer vil være med på veien videre, slik at nivået på modelleringer kommer på et riktig nivå. Alle må være omforent om at dette er nivået på modellen og at man vet hva som skal leveres, samt kostnadsnivået, som samtidig vil dempe konfliktnivået vesentlig. 

- Om det dukker opp et element underveis som det ikke er tatt hensyn til i prosjekteringen, risikerer man at det som er prefabrikkert ikke passer og at alt må tilpasses. Konsekvensene blir store, og vinninga går opp i spinninga!