Området skal utvikles som en regional næringspark med nær tilknytning til E18 og sentral beliggenhet på vestsiden av Oslofjorden. Det planlegges en blanding av logistikk, industri, lager og tilhørende kontorer. Planen er å legge til rette for 80.000-115.000 m2 ved full utnyttelse.  Ved rundkjøringen i nordvest er det ønskelig med et servicesenter med elbil¬ladere og tilhørende restaurant i et område på ca. 7 dekar med en utnyttelse på 1000 m2.

Første som etablerer seg i næringsparken
Rørkjøp og JVH Eiendom har nylig inngått avtale om kjøp av tomtegrunn av Kaldnes Utvikling. Selskapet er dermed først ute som etablerer i Holmestrand Næringspark.

- Rørkjøp er eid av  451 norske rørleggerbedrifter. Kjedekontoret sørger for innkjøp til fordelaktige priser for våre medlemmer. Men privatpersoner kan også benytte vår nettbutikk, forteller Olsen til avisa. Han håper på innflytning tidlig i 2026.

Når Holmestrand Næringspark er fullt utbygd, forventes det å kunne gi plass til mellom 1.000 og 1.500 arbeidsplasser. Planområdet dekker over 300 mål, hvor 60 prosent ligger i Tønsberg kommune og 40 prosent i Holmestrand kommune. Rørkjøps lokaler skal etter planen bygges i området som ligger i Holmestrand, med nærhet til E6.

Olsen opplyser til Jarlsberg Avis at de i første omgang kun vil legge beslag på 2.000 til 3.000 kvadratmeter av de planlagte 9.000 kvadratmeterne  med bygg som skal reises i kjedens regi. De øvrige kvadratmeterne planlegger de i første omgang å leie ut.

- Vi regner med videre vekst i Rørkjøp i framtida. Det ble for trangt for oss i Lier, der vi holder til i dag.

Han kan røpe at det trolig blir et showrom for private, men ikke en ordinær butikk.

- Rørkjøp er også solid til stede i sosiale medier, hvor fokuset er på å løfte fram bærekraftige kvalitetsprodukter til det norske folk, sier Olsen.