– Endringene i forskriften er nå tilpasset EUs taksonomi og ENOVAs støtteordninger, sier Erland Åmot, avdelingsleder for energitjenester i Bravida.

EUs taksonomi bygger på prinsippet om at det skal være lønnsomt å drive en bærekraftig virksomhet. For å sette et godt eksempel er miljøkravene til offentlige bygg og leietakere blitt strengere.

– Lever man ikke opp til dette, risikerer man økonomiske konsekvenser, fortsetter Erland. 

Unngå verditap av bygg

– Konsekvensene av at et bygg ikke er energieffektivt kan være lavere leieinntekter eller, i verste fall, at bygget ikke blir leid ut. Dette kan føre til at verdien på bygget synker, og i løpet av noen år kan det potensielt bli mer eller mindre verdiløst, sier Erland.

Bankene som skal rapportere på bærekraft, vil også vurdere bærekraftsprofilen til sine kunder. Dette skaper en dominoeffekt som sprer seg nedover i kjeden, og påvirker hvordan andre må tilpasse nye seg de nye kravene til bærekraft.  

– På samme måte som selskap må rapportere og ha kontroll på økonomien, forventes det nå at du har kontroll på energiforbruket og hvor det sløses. Energiforbruk i bygg er en viktig del av vårt miljøavtrykk, og det er avgjørende å være bevisst på hva man sløser med og hvordan det kan forbedres for å oppnå et bærekraftig bygg. Derfor vil energimerking og kartlegging gi våre kunder et fortrinn, sier Erland.

– Ser vi noen år frem i tid, sitter mange eiendomsforvaltere nå og vurderer om de skal kvitte seg med de dårligst stilte byggene sine, fordi det vil koste for mye å renovere dem og få dem opp til fremtidige standarder. Samtidig er det ikke alle som tenker så langt frem i tid og er villige til å ta investeringen.

– Det handler om å bevisstgjøre eiere av yrkesbygg om at dette vil påvirke eiendomsverdien og bærekrafts-scoren til selskapet.

Energimerking og kartlegging

Når det gjennomføres energimerking vurderes byggets energiforbruk, bygningskropp og tekniske installasjoner. Du får en karakter på energieffektiviteten og energikilden til bygget.

– Kort sagt ser vi på hvordan bygget er satt sammen i dag. Denne prosessen gir en helhetlig status på bygget. Ved energikartlegging går vi mer detaljert til verks, og vi analyserer energiflyten i bygget: hvor mye energi som forbrukes, hvilke forbrukere som finnes i bygget, hvor stort energitapet er, og hvordan dette tapet skjer, forteller Erland og legger til:

– I tillegg ser vi på systemene i sammenheng for å se om de kan utnyttes på tvers av hverandre. Ofte ser vi dessverre at varme- og kjølesystemer står på samtidig og motarbeider hverandre, eller at systemer som gir varme, bare går til fyring for kråka.

Støtteordninger fra Enova

For å fremskynde prosessen tilbyr Enova en støtteordning for energikartlegging av yrkesbygg. Du kan få dekket opptil 50% av kostnadene, med en øvre grense på 400 000 kr. Neste søknadsfrist er 30. august.

– Støttemidlene fordeles gjennom seks tildelingsrunder per år, med en fastsatt pott per runde. Søknadene evalueres individuelt, og prosjekter med størst potensial for besparelser blir prioritert. Dette betyr i praksis at de minst energieffektive byggene gis høyest prioritet, sier Erland.

– I tillegg til energikartlegging tilbyr Enova støtte til å forbedre byggene. De dekker inntil 30% av kostnadene, med en øvre grense på 10 millioner kr. Det er også konkurranse om disse midlene, og målet må være å oppnå minst 20% energibesparelse gjennom forbedringene for å bli vurdert.energi på forbedringen for å bli vurdert.

Kilde: Bravida