Grønn Byggallianse delte ut BREEAM-prisen for første gang i Norge 6. juni i Oslo. Hensikten med prisen er å hedre utbyggere som tar et helhetlig ansvar for bærekraft og bruker BREEAM for å dokumentere det.

Vestre: Komplett galskap
Vestres nye møbelfabrikk på Magnor, The Plus, vant BREEAM-prisen i kategorien nybygg. Det var et tydelig stolt team som tok imot prisen på scenen:

– Det er helt fantastisk gøy! sa Elisabeth Preus Vestre, etterfulgt av administrerende direktør, Bjørn Fjellstad:

– ­ Ambisjonen har vært å bygge noe med skyhøye miljø og klimakrav, men hvor det sosiale aspektet har vært desidert viktigst. Det er veldig mange som har strekt seg ekstremt langt for å få til ting som ikke har eksistert før. En av verdiene våre i Vestre er litt galskap. Dette har vært komplett galskap, som forhåpentligvis er med på å inspirere andre, sier Fjellstad entusiastisk fra scenen.

Juryens begrunnelser:
BREEAM-prisen 2024 – nybygg

Det er et særegent bygg med god kombinasjon av industri, arkitektur og bærekraft. De har aktivt spredd budskapet om bærekraftskvalitetene de har oppnådd både nasjonalt og internasjonalt, og at de har prioritert bærekraft i dette prosjektet til tross for en høyere kostnad. Prosjektet har hatt en helhetlig tankegang som også inkluderer produktene som blir produserte i bygningen.

Det er et plusshus, har 55 % reduksjon i CO2-utslipp, og de har brukt lokalt tømmer og mest mulig lokale leverandører og samarbeidspartnere. Prosjektet ivaretar også sosial bærekraft blant annet ved å tilrettelegge for både ansatte og besøkende, og de har bidratt til stedsidentiteten til lokalområdet. Til tross for at bygningen er bygget på et område hvor det tidligere var skog, har prosjektet vært bevisste på dette gjennom hele prosjektarbeidet og har arbeidet godt for å minimere påvirkningen og å bøte på dette. Juryen har diskutert denne problemstillingen grundig, og mener dette er godt kompensert for, da det er implementert omfattende og innovative kompenserende tiltak. De har blant annet brukt tømmeret fra den eksisterende skogen i bygningen, de har tatt vare på skogbunn og søkt å øke naturmangfoldet på tomten.

Bergen kommune: Vi er kjempestolte over det vi har fått til
Bergen rådhus vant BREEAM-prisen i kategorien rehabilitering. Prosjektlederne i Bergen kommune, Elena Castillo og Arvid Jacobsen hadde tatt turen fra Bergen for å motta prisen:

– Dette var litt overraskende, men desto mer gledelig! Hadde vi ikke gjort noe hadde Bergen rådhus vært rivningsklar i 2022. BREEAM har vært en stor hjelp, både som veiledning for prosessen i prosjektet og som tydelig indikator på om vi var riktig spor underveis. Vi er kjempestolte over det vi har fått til i Bergen kommune med rehabilitering av rådhuset, forteller Jacobsen i sin takketale.

BREEAM-prisen 2024 - rehabilitering - Juryens begrunnelse:

Dette er et ikonisk bygg i Bergen og er et symboltungt prosjekt. Det var store diskusjoner angående om dette bygget skulle rives, men det ble valgt å rehabilitere på grunn av miljøgevinsten. Det var et krevende prosjekt å rehabilitere og mye spesiell bevaringsteknologi ble tatt i bruk. Den omfattende rehabiliteringen av betongen og bæresystemene er imponerende, og prosjektet har hatt en god prosess på dette. Bergen kommune har innført krav til beregning av reduksjon av klimagassutslipp i sine prosjekter, og står frem som et tydelig forbilde med dette prosjektet. For å lykkes med klimaomstilling må man lære å elske de «mindre pene» byggene. Det var sterke krefter som ønsket dette bygget revet, og det krever mot å stå opp for miljøet i en slik kamp. Dette prosjektet er et glimrende forbilde for veien samfunnet må gå fremover.

Prosjektet har økt brukertettheten i bygningen betraktelig, noe som er spesielt positivt siden bygget er sentralt plassert med gode muligheter for klimavennlig transport til og fra bygget. Prosjektet har oppnådd BREEAM-NOR-klassifisering Very Good og 60% reduksjon i klimagassutslipp sammenlignet med et referansebygg. De har styrket bæreevnen til bygget, som var underdimensjonert, og forsket fram en ny løsning for anodenett som skulle hindre videre korrosjon av fasaden. Dette prosjektet viser også at det er ikke bare de prosjektene med aller høyest BREEAM-NOR-klassifisering som har høye bærekraftskvaliteter, men at Very Good-prosjekter også kan ha nyskapende og innovative løsninger.

Entra: snart 50 miljøsertifiserte bygg i porteføljen
Entra stakk av med årets hederspris og det var en stolt gjeng som mottok den gjeve prisen.

– Denne prisen er et bevis på at det vi har gjort er skikkelig. Entra har jobbet mye og lenge med BREEAM, og alle våre byggeprosjekter blir BREEAM-sertifisert. Totalt har vi snart 50 miljøsertifiserte bygg, som utgjør omtrent halvparten av porteføljen vår. Vi har med andre ord en ganske stor andel grønn portefølje i dag, takket være BREEAM-sertifisering, sa Per Ola Ulseth, direktør for prosjektutvikling i Entra fra scenen.

BREEAM hederspris 2024
Entra har vært gjennomgående dyktige på bærekraft i mange år. De scorer høyt på alle kriterier til hedersprisen. De har BREEAM-NOR-sertifisert bygningene sine i lang tid og har BREEAM-NOR godt implementert i strategien til virksomheten. De har også fått inn BREEAM In-Use i strategien med ønske om å miljøsertifisere eksisterende bygg. Entra har vært et synlig og tydelig lokomotiv for bærekraft i bransjen og bidratt til å dra BREEAM i Norge opp til dit det er i dag. De har flere fremragende pilotprosjekter i porteføljen sin, blant annet Powerhouse Kjørbo, Powerhouse Brattørkaia og Kristian Augusts gate 13 (sistnevnte er ikke BREEAM-NOR-sertifisert, men er i prosess med å ta BREEAM In-Use-sertifisering). De har dyktige rådgivere internt i selskapet som er viktig for å få til så gode bærekraftskvaliteter som det Entra får til.

Entra har en helt spesiell posisjon i bransjen, og det er en enstemmig jury som utnevner Entra som vinner av BREEAM hederspris 2024.

Juryen for BREEAM-prisen 2024 har bestått av: Jenny Josefine Holen fra Stor-Oslo Eiendom, Carl Henrik Borchsenius fra Entra, Kjersti Folvik fra Oslobygg KF, Kia Kriens Haavi fra Kommunalbanken, Per F. Jørgensen fra Vill Energi, Steinar Skjerdingstad fra Arkitektbedriftene, Pia Kruse fra NCC og Trine Dyrstad Pettersen fra NHO Byggevare. Viel Sørensen fra Grønn Byggallianse er juryleder og Stine Marie Hoggen fra Grønn Byggallianse er sekretær.