– Vi utfører allerede rørarbeidene i kjelleren under kvartalet. Det er en solid anerkjennelse å få fornyet tillit når byggetrinn to nå settes i gang, sier avdelingssjef Snorre Barking i Assemblin prosjekt Oslo.

C-blokken er det store delprosjektet i det andre av totalt tre byggetrinn i regjeringskvartalet. I likhet med kontraktene i første byggetrinn, blir oppføringen av C-blokken gjennomført i samspill mellom byggherre, entreprenør og de tekniske underentreprenørene. Skanska ble valgt som entreprenør tidligere i år og har skrevet samspillavtale med Assemblin, som dermed blir tungt involvert i arbeidet med på å videreutvikle og ferdigstille forprosjektet for C-blokken. Under forutsetning av Stortingets godkjennelse er det planlagt byggestart i januar 2025.

Felles organisasjon
- Samspillsentrepriser gjennomføres med en felles organisasjon, hvor partene ikke bare planlegger innenfor sitt eget fagområde, men har felles ansvar for utvikling, prosjektering, planlegging og bygging. Erfaringen er at det gir større forutsigbarhet og ofte tryggere økonomiske rammer for byggherre når entreprenørkompetansen på denne måten kommer tidlig inn i et prosjekt, sier Snorre Barking.

- Samspill er en arbeidsform vi har god erfaring med, og som vi har vært med på i mange tidligere prosjekter - ikke minst i første fase av regjeringskvartalet, hvor vi nå leverer det rørtekniske anlegget i kjelleren. Når vi nå er inne i forprosjektet for C-blokken, har vi selvsagt gode forhåpninger om at dette også munner ut i kontrakt for gjennomføringsfasen, sier han.

Nest størst
Etter D-blokken blir C-blokken den største bygningen i det nye regjeringskvartalet med 21.600 kvadratmeter fordelt over 11 etasjer i tillegg til kjellerarealer. C-blokken blir liggende mellom Grubbegata og Møllergata og vil romme flere av regjeringskvartalets fellesfunksjoner i tillegg til kontorer for Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Viktig oppdrag
- Gjenoppføringen av regjeringskvartalet stiller høye krav til kvalitet, sikkerhet, HMS og bærekraft. Dette er også viktige fokusområder for Assemblin, og jeg føler at kompetansen og erfaringen vår i sterk grad kan bidra til å tilføre kvalitet til dette prosjektet. Med en samlet prosjektperiode som strekker seg over flere år, er regjeringskvartalet også et svært viktig oppdrag for oss med tanke på forutsigbarhet, arbeidsplasser og økonomi i årene framover. Vi gleder oss til å komme i gang med nok et signaturbygg for Oslo, sier Snorre Barking.