Storøykilen kvartal 4 består av 90 boliger fordelt på tre leilighetsbygg med felles kjeller og stedstilpassede utomhusareal. AF bygger også de tre første kvartalene for OBOS i Storøykilen. Boligene i kvartal 4 bygges med god standard og gjennomtenkte materialvalg, og ligger i umiddelbar nærhet til Nansenparken og Oksenøya på Fornebu. Kontrakten inkluderer også infrastruktur og felles utomhusområder for feltet. Boligene skal bygges med høye miljøambisjoner.

Etter planen skal byggingen starte i august med forventet ferdigstillelse i 3. kvartal 2026.

- Storøykilen er et flott område og vi er veldig glade for å videreføre det gode samarbeidet med OBOS på Fornebu. Sammen ser vi frem til å bygge attraktive boliger og videreutvikle området tilpasset innbyggernes behov, sier Tormod Solberg, konserndirektør bygg i AF Gruppen.

- Det er med stor glede vi fortsetter det gode samarbeidet med AF Gruppen og går i gang med neste etappe. Storøykilen er et veldig fint område, og dette prosjektet vil bidra med boliger av høy kvalitet og fine uteområder. Vi vil også fortsette å tilby medlemmene våre attraktive leiligheter med de etterspurte ordningene Bostart og Deleie. Igangsettelsen av neste etappe på Storøykilen er et viktig bidrag til å opprettholde boligbyggingen også i vanskelige tider. Det sikrer at medlemmene våre får et variert og godt tilbud av nye boliger de kommende årene, sier konserndirektør Ingunn Andersen Randa i OBOS.