Med John Thomas sin avgang, velger Ahlsell å samle alle områdene under en divisjonsdirektør. Therese Bjelde, divisjonsdirektør for Bygg, VA og Industri i dag, tar nå over VVS og Elektro også. Therese har vært i Ahlsell i fem år.

- Det er spennende å få ansvaret knyttet til sortiment- og innkjøpsarbeid for hele Ahlsell. Det er en omfattende jobb, uten tvil. Det handler om å bygge team, og enes om våre prioriteringer fremover, til det beste for kunder, leverandører, Ahlsell og miljøet, sier Therese. 

- Jeg vil benytte anledningen til å takke John Thomas for hans engasjement og store bidrag til vår reise i alle disse årene, og ønsker han lykke til videre!, sier adm. direktør Runar Hansesætre.