Den nye rapporten inkluderer også synliggjøring av karbonavtrykket til Ahlsells egne merkevareprodukter, så vel som konkrete tiltak som bidrar til det grønne skiftet i samfunnet. Vi har tatt en prat med Ahlsells direktør for bærekraft og samfunnsoppdrag, Elisa Gasperini, om selskapets bærekraftarbeid.

Mål om nullutslipp i de største byene i 2024

I 2021 startet Ahlsell et arbeid med å redusere CO2-avtrykket på transport ut til kundene gjennom en rekke tiltak – hva er status for dette arbeidet Elisa? 
- Ahlsell Norge oppnådde allerede i 2022 en imponerende reduksjon på 70 % i utslippene innen transport ut til kunder. Vi valgte å starte med denne typen transport, da det var her vi hadde de største utslippene i den delen av verdikjeden som vi selv kontrollerer. I 2024 er vi på oppløpssiden, og målet er å avslutte året med å kunne ha utslippsfrie leveranser i de største byene ved bruk av biogass og elektrisk transport. For langdistansetrafikken vår kjører allerede 95 % fornybart, og det er gledelig at vi nå også blir utslippsfrie på lokal distribusjon. Vi er også spesielt stolte over at vi kan tilby våre kunder detaljerte CO2-regnskap på forsendelsesnivå i vår nye transportkalkulator, slik at de kan følge med på den bærekraftige reisen til produktene de mottar fra oss.

Bærekraftarbeid som vekker oppmerksomhet

Ahlsell har fått både anerkjennelse og utmerkelser for sitt bærekraftarbeid. Hvor viktig er dette for dere som selskap?
̶   Først og fremst er dette viktig for bransjen som helhet. Ved å synliggjøre vårt bærekraftarbeid gjennom å delta i forskjellige forumer, motta utmerkelser osv., så setter vi hele bransjen, og dens bidrag, på kartet. Bygg- og anleggsbransjen står for hele 16 % av de årlige utslippene i Norge (kilde: Grønn Byggallianse), så vi har absolutt et ansvar for å få ned dette tallet. Da vi startet jobben med å redusere transportutslippene våre, fikk vi mye oppmerksomhet både fra media og politikere. Vi ble invitert til Zerokonferansen for å snakke om tiltakene, og har senere også deltatt på en rekke konferanser og seminarer for å snakke om samme tema. NHO inviterte oss til å være prosjekteier for biogass-prosjektet «Grønt landtransportprogram» i 2021-22, og vår logistikkdirektør Odd Hannestad vant MT-prisen 2022 for arbeidet med å redusere transportutslippene. Vi er også tildelt Gull av Ecovadis** for vårt bærekraftarbeid i 2023, og hovedkontoret vårt på Brobekk i Oslo mottok i vår «Scandinavian Green Roof Award». Bygget er sist omtalt i den helt ferske DOGA-rapporten «Dialogverktøy for grønne industrietableringer». I tillegg til arbeidet med transportutslipp, får vi også invitasjoner til å snakke om vårt arbeid innenfor sirkulærøkonomi og mangfold og inkludering, noe vi setter stor pris på. Ahlsell mener virkelig noe med sin bærekraftstrategi, og for oss er det viktig å sette handling bak ordene. 

Satser på sirkulærøkonomi

I bærekraftrapporten deres ser vi at dere har flere pilotprosjekter på gang innenfor sirkulærøkonomi, og at dere har ansatt en egen prosjektleder for å drive frem denne typen prosjekter. Hvorfor er dette så viktig for dere? 
̶   Ahlsell velger å satse på sirkulærøkonomi fordi vi mener dette er en nødvendig overgang fra dagens forbrukssystem til en mer bærekraftig og ressurseffektiv modell. Ved å omfavne prinsippene om sirkulærøkonomi, tar Ahlsell et proaktivt skritt mot å minimere avfall og maksimere ressursutnyttelsen gjennom ombruk, gjenvinning og gjenbruk av materialer og produkter.

Kan du nevne noen eksempler på hva dere jobber med for tiden? 
̶   Så klart, vi har mye spennende på gang! Et av prosjektene er ombruk av tromler til kabler. Disse tromlene har en levetid på opptil åtte gangers bruk, men blir som regel kastet etter én gang. Nå har Ahlsell laget en prøveordning for retur, slik at tromlene kan samles inn for ombruk. Et annet prosjekt er en panteordning vi har startet i samarbeid med Armaturjonsson, som blant annet leverer Sanipex-rørdeler. Disse produktene, fra fordelere og overganger til muffer, kan pantes hos oss. På kundesiden har vi også startet med å tilby flere sirkulære produkter. I samarbeid med Miljø Norge tilbyr vi den ombrukte brannslukkeren «Slåkke», og via Recyctec tilbyr vi resirkulert glykol, en væske brukt i varme- og kjølesystemer. Vi merker at etterspørselen etter ombrukte varer er økende, og Ahlsell vil være med å drive denne etterspørselen framover. I tillegg tilbyr vi reparasjon og service på en rekke produkter gjennom våre datterselskap hvor flere har egne verksteder og spesialister på vedlikehold og reparasjon. 

Veien videre

Dere har med andre ord mye på gang. Hva er prioritetene innenfor bærekraftarbeidet framover?
̶   Vi jobber selvsagt videre med å redusere transportutslippene våre ytterligere. Vi har blant annet nylig tatt i bruk lastekasser i resirkulert plast som erstatter papp og trepall, og samtidig øker lasteutnyttelsen på hver bil. Vi ønsker også å se på resten av verdikjeden, og hvordan vi kan redusere utslipp også på transporten inn til Ahlsell. Og når det gjelder selve kjernen i virksomheten vår, logistikksenteret, så vil vårt nye bygg som står klart på Eidsvoll i 2026/27, produsere alt av energi til eget bruk. 

- Vi har også et tett samarbeid med leverandørene våre for å utvikle og framheve bærekraftige produkter og tjenester. Vi opplever flertallet av leverandørene som både lydhøre og interesserte i å få til endringer sammen. Ahlsell Norge har også vært medlem i Etisk Handel Norge siden 2022 og vil fortsette å jobb målrettet med Åpenhetsloven. Og så kan du garantert regne med at det dukker opp flere pilotprosjekter innenfor ombruk, gjenbruk og gjenvinning. 

- Og sist, men ikke minst, vi jobber MYE med mangfold og inkludering i Ahlsell. Under årets eksterne revisjon av Ahlsells ISO-standarder ble det særlig kommunisert fra revisorene at Ahlsell er et selskap som virkelig setter medarbeideren i sentrum, med fokus på kompetanse, utvikling og inkludering. Dette viser at vi er på god vei i vårt inkluderingsarbeid, og planen er at vi nå skal sette i gang flere parallelle prosjekter for å vise hva mangfold og inkludering er i praksis. Per i dag har vi åtte sertifiserte mangfoldledere i Ahlsell Norge, hvorav fire i ledergruppen, og foreløpig ytterligere 15 ledere som har deltatt på kurs i mangfoldledelse. Og flere skal det bli! Som direktør for bærekraft og samfunnsoppdrag vil jeg si at vi går virkelig spennende tider i møte, avslutter Elisa.