En ti års prosess er endelig til ende, noe både ordfører, brukere og leverandører feiret.

- Dette er en stor dag! Det har vært mye fram og tilbake i forhold til om vi skulle renovere den gamle brannstasjonen, eller bygge nytt. Først ble det vedtatt å oppgradere eksisterende brannstasjon, men etter en stor kostnadssprekk, ble det politisk enighet om å bygge nytt. Det ville både være økonomisk fornuftig og gi bedre betingelser og større plass, kunne en fornøyd ordfører i Eidskog, Kamilla Thue, gledesstrålende fortelle.

Saken fortsetter under bildet.

Her fra det tekniske rommet i bygget. Fra venstre rørlegger Ole Henrik Aarstad, daglig leder Ivar Trandem, begge fra rørleggerbedriften Kjell Trandem AS, ordfører Kamilla Thue i Eidskog, Hans Petter Walmann, leder for kommunens eiendomsforvaltning, og
Her fra det tekniske rommet i bygget. Fra venstre rørlegger Ole Henrik Aarstad, daglig leder Ivar Trandem, begge fra rørleggerbedriften Kjell Trandem AS, ordfører Kamilla Thue i Eidskog, Hans Petter Walmann, leder for kommunens eiendomsforvaltning, og Morten Aaserud, distriksansvarlig Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark for CTC Ferrofil AS

 

Samarbeid

Bygget ble høytidelig overlevert av totalentreprenøren Byggcompaniet Hedmark AS, der Rørleggerbedriften Kjell Trandem AS og CTC Ferrofil har vært med på laget, der førstnevnte har levert rør, sanitær, varme og trykkluft mens Ferrofil har levert varmepumper, som en naturlig del av varmetilførselen. Selskapet er kjent for sine grønne kjeler - de var først ute med fyrkjeler med innebygd varmtvannsbereder og de første som lanserte varmepumper for luft/vann. Selskapet har også utviklet sin egen Heat Injection-teknologi. 

- Vi har samarbeidet med CTC på varmeanlegg de siste ti årene, og har et godt forhold til både selskapet og distriktsansvarlig Morten Aaserud. Dette prosjektet er med 70 kW bergvarme fordelt på sju borehull og fire kompressorer. Vi har tidligere levert både tilsvarende og større anlegg for bergvarme, men dette anlegget er selvfølgelig en god erfaring og referanse for oss, forklarte Ivar Trandem. 

Se hvor mye du kan spare med varmepumper fra CTC

Saken fortsetter under bildet.

CTC Heat Injection

Stort fokus på service

Morten Aaserud er glad for det gode samarbeidet de har med Trandem, og forteller at selskapet alltid står sammen med sine kunder i prosjektene. 

- Det er veldig tilfredsstillende at kundene i større grad benytter produktene våre i næringsbygg opp til 2-3.000 kvadratmeter. Vi har levert varmeprodukter i 100 år, står for kontinuitet og løper aldri unna vårt ansvar. Vi har også veldig stort fokus på service, vel vitende om at alle de store aktørene på markedet har gode produkter. Det er ofte servicegraden og personlige relasjoner som avgjør om man velger den ene eller andre produsenten. 

- Ja, alle i bedriften har telefonnummer til Morten lett tilgjengelig, og han er raskt til å svare på henvendelser, bekrefter Ivar Trandem. 

Han påpeker samtidig viktigheten av å ha gode relasjoner, og at de på dette prosjektet er en gruppe som har jobbet sammen på mange prosjekter. 

Vil du bli CTC Partner? 

- Det er alltid en fordel at man kjenner hverandre godt og vet at alle tenker likt og drar i samme retning. I dette prosjektet med Eidskog Beredskapssenter har byggelederen også vært fleksibel både i forhold til framdrift og løsninger, hvor fokuset hele tiden har ligget på å få et best mulig sluttresultat.

Energieffektivt og fremtidsrettet

Prosjektet har ikke bare resultert i et moderne beredskapssenter, men også i en visuell forbedring av området. Grønne og fremtidsrettede løsninger er implementert, inkludert energibrønner og solenergi. Bygget er i heltre, og inneholder smarte teknologiske løsninger levert av lokale og regionale entreprenører.

- Det som er noe av det unike med dette bygget, er et fantastisk teknisk rom med veldig god plass og oversikt, utdyper Aaserud.

Saken fortsetter under bildet.

CTC teknisk rom Eidsberg beredskapssenter
Morten Aaserud. CTC Ferrofil, Ivar Trandem og Ole Henrik Aarstad i det tekniske rommet.

 

Eidskog kommune har også fokusert på energieffektivitet, med 309 solcellepaneler som produserer omtrent 96 000 kilowattimer årlig.  Om sommeren, når det produseres som mest og forbruket er minst, vil overskuddsproduksjonen selges til strømleverandøren. Hans Petter Walmann, leder for kommunens eiendomsforvaltning, deler ordførerens begeistring for nybygget. 

- Vi er også spente på hva energibrønnene vil gi av varme i forhold til issmelting om vinteren, samt hva som kan hentes av energi i borehullene. Som back-up for varmepumpene har vi elkjele som slår inn og tar toppene. Dette vil nok kun være aktuelt på de kaldeste vinterdagene og når det er behov for issmelting. 

Varmepumper og kompressorer

At det er benyttet to varmepumper med til sammen 70 kW fordelt på fire kompressorer, har med driftssikkerheten å gjøre og gir fin trinnregulering, forklarer han.  

- Kompressorene vil alternere for å få tilnærmet samme gangtid gjennom fyringssesongen.. Eksempelvis ved kompressorhavari på en varmepumpe så vil fortsatt tre kompressorer kunne være i drift. Eidskog er en av de kommunene i landet med flest årlige lynnedslag! 

- Det går stadig med noen SD-anlegg under tordenvær, som gir store kostnader. Derfor har vi valgt å styre kompressorene med intern automatikk. Vaktmester og jeg har i tillegg varsling til telefon, hvis det er noe feil. App gir også tilgang til å følge med på driften av varmepumpene.

Både Walmann og ordfører Thue understreker viktigheten i at kommunen går foran som et godt eksempel i forhold til energiforbruk. 

- Det er grønn tenkning hele veien. Vi bytter kontinuerlig lyskilder til LED, vi slår av gatebelysning og belysning på offentlige bygg etter klokka 24.00 og vi har fått styring på de tekniske anleggene på byggene vi drifter - som totalt teller 40.000 kvadratmeter.

 

Om CTC

Med nærmere 100 års erfaring arbeider vi aktivt for et bærekraftig og fossilfritt samfunn. Vi tilbyr et bredt produktsortiment, som bergvarmepumper, luft-/vannvarmepumper, innendørsmoduler, varmtvannsberedere, storberedere, elektrokjeler med mer.

Vi er mest kjent for våre grønne kjeler som har gitt varme til mange millioner husholdninger over hele Europa. Vi var først ute med fyrkjeler med innebygd varmtvannsbereder, vi utviklet beredere med vår egen Heat Injection-teknologi, og vi var de første som lanserte varmepumper for luft/vann. Vi overdriver derfor ikke når vi sier at vi har utviklet bransjen.

CTC er en av Europas ledende produsenter av varmeprodukter, vi står for trygghet, kvalitet og bærekraft.