– I prosessen med å levere skreddersydde løsninger for kunden jobber vi tett opp mot både forhandlere og konsulenter. Dette kan enten være i samarbeid med eiendomsbesitteren, hvor vi foreslår en løsning som kan implementeres med deres utførende team, eller sammen med konsulenter som beskriver et prosjekt. Ofte blir vi kontaktet via eksisterende forhandlernettverk, sier Erik Stensrud, salgssjef bedrift i Mitsubishi Electric Norge.

Selskapet har 60 medarbeidere og hadde en omsetning på omtrent 600 millioner i 2022. Selskapet leverer blant annet varmepumper, vannbaserte systemer, ventilasjonssystemer, inneklimaprodukter og isvannsmaskiner.

Thomas Soma under installasjon av en CAHV R450 (Murai 40HT).
Thomas Soma under installasjon av en CAHV R450 (Murai 40HT).

Krever god planlegging

For større installasjoner og spesielle tilfeller, utfører selskapet befaringer for å identifisere den optimale løsningen for kunden. 

– En befaring inkluderer innsamling av informasjon om energiforbruk, egenskapene til varmeanlegget og andre viktige variabler som er avgjørende for å utarbeide en god prosjektbeskrivelse. Vårt salgstekniske team går så igjennom hvilke alternativer vi har fra produktporteføljen og som kan passe til prosjektet.

– Etter dette blir det utarbeidet energiberegninger som inkluderer estimater for maksimalt strømforbruk, varmepumpens effektivitet og potensielle energibesparelser for kunden. Installatører og forhandlere kan deretter benytte disse beregningene i sitt innsalg til sluttkunden. Sluttkunden kan på sin side bruke energiberegningene til å sammenligne ulike løsningsalternativer.

– Ved behov, utarbeider vi systemskisser som illustrerer delen av varmeanlegget som er koblet til varmepumpen. Disse skissene er uvurderlige for installatørene, da de forenkler prisingen av nødvendige komponenter. Systemskissene gir også en visuell representasjon av hvordan den foreslåtte varmepumpeintegreringen vil se ut, noe som er til stor hjelp for alle involverte parter, sier Stensrud.

Gode erfaringer med ny modell

Aleksander Aaker, Produktsjef ATW & IOT i Mitsubishi Electric forteller at Murai 40HT er et relativt nytt produkt for Mitsubishi Electric uten lang fartstid, men at den har fungert som forventet og gitt kundene forventet besparelse der den er installert.

– Våre tidligere erfaringer med Murai 60HT, forgjengeren til dagens modell, som har vært i salg og drift i 11 år, har gitt oss høy tillit til produktets kvalitet. Denne modellen har fungert kjempebra i det norske markedet når det kommer til driftssikkerhet, ytelse og besparelse for kundene.

Murai 40HT er en fremtidsrettet og miljøvennlig luft-til-vann varmepumpe laget for å holde en høy ytelse og god effektivitet selv når det er kaldt ute med Mitsubishi Electrics unike «flash-injection» -teknologi. Den leverer opptil 70°C vann selv ved en omgivende temperatur på -20°C.

– Teknologien bak Murai 40HT gjør at den kan dekke mange ulike behov. Samme maskin kan enkelt tilpasses og seriekobles med inntil 16 maskiner og levere opptil 640 kW varmeeffekt. Dette gir en kostnadseffektiv tilnærming til mange bruksområder og gir muligheten til å skalere systemet i takt med økende behov.

– Andre fordeler ved Murai 40HT er blant annet lavt fotavtrykk på litt over to kvadratmeter. Den bruker et miljøvennlig kuldemedium med en GWP-verdi på 148 og gir full fleksibilitet med tanke på styring- og overvåkningsmuligheter. Varmepumpen kan tilkobles de fleste SD-anlegg via de mest benyttede kommunikasjonsprotokollene i markedet. 

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger på installasjonene som er gjort av Murai 40HT. De leverer som forventet og har en fin drift selv under vintersesongen, sier Aaker.

Flere drivkrefter i markedet

Stensrud har sett hvordan strømprisene, støtteordninger og miljøkrav spiller en avgjørende rolle for etterspørselen i markedet.

– Markedet for våre tjenester og produkter har hatt en stabil og positiv utvikling over tid, med en bemerkelsesverdig økning i 2023. Vi tror økningen kan tilskrives høyere strømpriser og behov for en mer energieffektiv bygningsmasse. I tillegg kommer enkelte midlertidige støtteordninger som har fremmet valg av energieffektive løsninger.

Han forteller at økende fokus på energieffektivisering har drevet etterspørselen i flere år, men at høye strømpriser har gitt markedet en «boost».

– Vi forstår at strømpriser og diverse støtteordninger har innflytelse på markedet, men at det også er andre dynamiske faktorer. Ved å opprettholde engasjementet for effektive og miljøvennlige løsninger sikrer vi at vi er godt posisjonert for å møte kundenes behov. Produkter som gir betydelige besparelser og energieffektivitet for kundene forblir sentralt i vår strategi, sier han.

Enormt potensial

Stensrud understreker at potensialet for energieffektivisering i det norske markedet fortsatt er enormt, og at energieffektive varmepumpeløsninger vil stå sentralt i utviklingen.

– En av hovedgrunnene til den økende populariteten for luft-til-vann varmepumper er lave investeringskostnader sammenlignet med tradisjonelle alternativer. Luft-til-vann varmepumper har også blitt veldig mye bedre de siste årene. Vi ser at Murai 40HT har en betydelig fordel i dette markedet, siden den er spesialutviklet for å imøtekomme behovene.

– Med den økende oppmerksomheten rundt energieffektivitet og bærekraft forventes varmepumpemarkedet, både for rehabilitering og nybygg, å fortsette å vokse. I tillegg kommer EUs nye bygningsenergidirektiv med nye krav som vil drive markedet videre. Vi ser positivt på fremtiden for varmepumper, avslutter Stensrud.